Stawka dla określonego rodzaju opakowania

Wprowadzanie na polski rynek produktów w opakowaniach może oznaczać konieczność wyliczenia i wpłacenia opłaty produktowej. Ale tylko jeśli przedsiębiorca nie zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu tzw. odpadów opakowaniowych. Formalności, których wymaga opłata produktowa trzeba dopilnować jeszcze w marcu.

Pokaż więcej artykułów