Człowiek oddający worek z pieniędzmi

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są m.in. do opłacania składek na ubezpienienia i dostarczania odpowiednich deklaracji do ZUS-u. Dzisiaj kilka słów o tym, dlaczego warto pamiętać o formalnościach i terminowych wpłatach oraz jakie sankcje mogą zostać nałożone na przedsiębiorców.

Strzałki, dokument i apteczka

Co do zasady wszelkich zgłoszeń do ZUS-u należy dokonywać w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku lub prawa do ubezpieczenia. Tak również było do tej pory w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Jednak od 12 stycznia 2017 roku zostało wprowadzone wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Co to takiego? Kogo dotyczy? W jakich […]

Terminowe opłacanie składek

Na zakładającego działalność gospodarczą przedsiębiorcę, automatycznie nakładane są zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednoosobowi przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obowiązków wobec zakładu – zarówno przy zakładaniu firmy, jak i przy jej późniejszym prowadzeniu.

Pokaż więcej artykułów