Strzałki, dokument i apteczka

Co do zasady wszelkich zgłoszeń do ZUS-u należy dokonywać w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku lub prawa do ubezpieczenia. Tak również było do tej pory w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Jednak od 12 stycznia 2017 roku zostało wprowadzone wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Co to […]

Pokaż więcej artykułów