Karne odsetki anulowane

Własny biznes to czasami także problemy finansowe albo po prostu błędnie złożona deklaracja rozliczeniowa i zaniżona wpłata zobowiązania. Powstanie zaległości w płatnościach na rzecz ZUS wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek. Na szczęście – nie zawsze.

Pokaż więcej artykułów