O ile mniejszy podatek

Kwota wolna od podatku jest od dłuższego czasu bardzo gorącym tematem. Do końca 2016 roku jej wysokość kształtowała się na poziomie 3091 zł i była niezmienna od 2009 roku. Była jedną z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. W 2017 roku nastąpiły zmiany w tym zakresie, a nadchodzący rok […]

Pokaż więcej artykułów