błędy w JPK_VDEK

Za niewywiązanie się z obowiązków złożenia JPK_VAT lub deklaracji VAT, na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna lub mandat karny. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK będą obowiązywać przedsiębiorców po zmianach?

JPK_VDEK

Zgodnie z projektem ustawy o VAT, od 1 lipca 2019 czynny podatnik VAT będzie rozliczał podatek na nowych zasadach. Jakie pytania odnośnie JPK_VDEK mają przedsiębiorcy? Zapraszam do artykułu 15 pytań o JPK_VDEK.

JPK_VDEK

Coraz częściej przedsiębiorcy mogą usłyszeć o nowej strukturze JPK_VDEK, która najprawdopodobniej będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 roku. Zapraszam do  artykułem w celu zapoznania się z nową formą rozliczania podatku od towarów i usług.

Wysyłka JPK w liczbach

Od 1 lipca 2018 roku, przedsiębiorcy mają obowiązek przedstawić na żądanie urzędu skarbowego kolejne struktury JPK. Sprawdź jak w aplikacji inFakt wygenerować struktury JPK na żądanie.

jpk na żądanie

Już od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną zobowiązani do składania kolejnych struktur JPK do organu podatkowego. We wpisie przedstawiam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące JPK na żądanie.

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem wysyłania do urzędu jednolitego pliku kontrolnego. Pierwszy obowiązkowy JPK_VAT należało wysłać za styczeń w terminie do 25 lutego. Co w sytuacji, gdy podatnik zapomniał złożyć wymagany dokument w urzędzie? Jakie grożą konsekwencje za niezłożenie JPK w terminie?

Koniec z JPK_VAT

Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania JPK_VAT co miesiąc organom podatkowym. Termin ten upływa 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Czy przedsiębiorca, którego działalność jest zawieszona zobowiązany jest do złożenia JPK_VAT za okres zawieszenia firmy?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się w aplikacji inFakt. Poza działalnością gospodarczą wynajmuje lokal na cele mieszkaniowe. Najem ten musi wykazać w deklaracji VAT i strukturze JPK_VAT. Jak w aplikacji inFakt ująć najem?

Pokaż więcej artykułów