jpk na żądanie

Już od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną zobowiązani do składania kolejnych struktur JPK do organu podatkowego. We wpisie przedstawiam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące JPK na żądanie.

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem wysyłania do urzędu jednolitego pliku kontrolnego. Pierwszy obowiązkowy JPK_VAT należało wysłać za styczeń w terminie do 25 lutego. Co w sytuacji, gdy podatnik zapomniał złożyć wymagany dokument w urzędzie? Jakie grożą konsekwencje za niezłożenie JPK w terminie?

Koniec z JPK_VAT

Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania JPK_VAT co miesiąc organom podatkowym. Termin ten upływa 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Czy przedsiębiorca, którego działalność jest zawieszona zobowiązany jest do złożenia JPK_VAT za okres zawieszenia firmy?

JPK_VDEK

Od 1 stycznia 2018 roku do wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będą zobowiązani mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że już w terminie do 25 lutego 2018 roku będą zobligowani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem!

JPK_VDEK

Jednolity Plik Kontrolny od 1 stycznia 2017 roku stał się wymagalny dla małych oraz średnich przedsiębiorców. Co to dla nich oznacza? Że do 25 lutego 2017 roku będą zobligowani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Kogo dokładnie obowiązują nowe przepisy oraz kto jest odpowiedzialny za prawidłowe przesłanie JPK przeczytacie […]

JPK nowość

Odejście od formy papierowej na rzecz nowoczesnych rozwiązań online widoczne jest nie tylko w zmianach związanych ze zniesieniem obowiązku drukowania KPiR, ale także w sferze kontroli podatkowych – w lipcu 2016 część przedsiębiorców będą obowiązywały nowe przepisy.

Pokaż więcej artykułów