SP-3 a GUS

Prowadzenie działalności pociąga za sobą mnóstwo obowiązków, jednym z nich jest sporządzanie formularzy sprawozdawczych do GUS. Obowiązek sporządzenia i wysłania SP-3 nie dotyka wszystkich przedsiębiorców, a tylko tych którzy zostali wybrani losowo. Za niezłożenie wymaganego formularza lub podanie w nim fałszywych informacji grozi kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.

Główny Urząd Statystyczny to niezawodne i pewne źródło danych o polskich firmach. Aby jeszcze bardziej ułatwić wystawianie faktur i prowadzenie księgowości zintegrowaliśmy inFakt z rejestrem firm GUS. Wystarczy podać NIP, a reszta danych firmy uzupełni się sama.

Pokaż więcej artykułów