Nożyczki, banknoty i portmonetka

W nowym roku czekają nas kolejne zmiany dotyczące ustawy o VAT mające na celu poprawę ściągalności tego podatku. Jeden z projektów to mechanizm split payment, czyli podzielona płatność, który zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT.  Split payment ma na celu ograniczenie nadużyć już na etapie zawarcia transakcji, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do […]

Różne daty na fakturze

Przepisy z 2014 roku zupełnie zmieniły zasady określające wystawianie faktur i powstawanie obowiązku podatkowego. Wśród zmian tych najistotniejszy jest fakt, że data wystawienia faktury nie ma już znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku. Kluczowa jest data sprzedaży.

Pokaż więcej artykułów