Tablet i pieczątka

PIT-11 jest imienną deklaracją na której uwzględniane są przychody, koszty, dochód oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kiedy sporządzamy taki dokument oraz gdzie go przekazujemy przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Deklaracja podatkowa

Już tylko klika dni pozostało przedsiębiorcom na złożenie deklaracji PIT-8AR. Kiedy jesteśmy zobligowani do złożenia takiej deklaracji oraz jaki dokładnie obowiązuje nas termin jej złożenia przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Pokaż więcej artykułów