Jak co roku zmieniła się wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez przedsiębiorców. Wysokość tej daniny po raz kolejny wzrosła. Składka zdrowotna w 2018 roku wynosi 319,94 zł.

Jeden numer rachunku i dwie portmonetki

Już niedługo nastąpi spora zmiana dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS. Od 2018 roku dotychczasowe cztery numery rachunków bankowych zamienią się w jeden. Dla każdego płatnika zostanie przyporządkowany indywidualny numer konta, na który będzie dokonywał wpłaty. Opłacanie zobowiązań względem ZUS na jeden rachunek bankowy – dowiedz się więcej.

Skarbonka, człowiek, komputer i dokument

Większość przedsiębiorców obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy. Aktualnie w celu rozliczenia się z ZUS-em, co miesiąc trzeba wykonać kilka przelewów, ponieważ odrębne numery kont przyporządkowane są dla poszczególnych składek. Od stycznia 2018 to się zmieni. Dowiedz się więcej.

Dokumenty z ekranów

Pierwsze skojarzenie z ZUS to oczywiście obowiązkowe ubezpieczenia, które muszą płacić zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy. Dla osób prowadzących działalność ZUS to nie tylko obciążenie finansowe, ale także szereg formalności do spełnienia – nie zawsze intuicyjnych. W artykule przedstawiamy przykładowe sytuacje, kiedy konieczne jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń i ponowne zarejestrowanie.

Świnka skarbonka i trzy zegarki elekroniczne

Każdemu przedsiębiorcy mogą zdarzyć się przejściowe trudności finansowe. W takim wypadku osoba prowadząca działalność zmuszona jest do szukania oszczędności. Zamiast zalegać w opłacaniu zobowiązań czy wynagrodzeń, a tym samym narażać się na utratę zaufania kontrahentów i pracowników, warto wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek do ZUS. Można w ten sposób zyskać dodatkowe bieżące […]

Pokaż więcej artykułów