Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej można skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez Urzędy Pracy. O tym w jaki sposób należy przeprowadzić rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy przeczytacie poniżej. Zapraszam!

Stanowisko pracy biurowe

Jedną z form pomocy jaką możesz uzyskać z Powiatowego Urzędu pracy jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Są to środki, które możesz pozyskać, jeśli chcesz stworzyć i wyposażyć lub doposażyć istniejące już stanowisko pracy. Jakie są warunki otrzymania tej pomocy? O tym przeczytasz poniżej.

Budynek, klucz i i komputer

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą powinieneś zwrócić uwagę na wsparcie finansowe, jakie można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, tym bardziej, że po spełnieniu określonych warunków jest to dotacja bezzwrotna. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak uzyskać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ważne! Każdy Powiatowy Urząd Pracy tworzy swój wewnętrzny regulamin przyznawania […]

Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych

Wśród licznych dotacji, jakie przedsiębiorca może otrzymać z Urzędu Pracy, znajdują się także takie, które umożliwiają sfinansowanie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Otrzymanie takiej refundacji nie jest skomplikowanym procesem. Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Rozliczenie dotacji z urzędu pracy – podatek VAT

Rozliczenie dotacji z urzędu pracy to obowiązkowa czynność w przypadku zdobycia takiego dofinansowania. Jak jednak rozliczyć VAT od dotacji? Wymaga to znajomości konkretnych terminów oraz dokładnego przestudiowania podpisywanej umowy.

Pokaż więcej artykułów