Stanowisko pracy biurowe

Jedną z form pomocy jaką możesz uzyskać z Powiatowego Urzędu pracy jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Są to środki, które możesz pozyskać, jeśli chcesz stworzyć i wyposażyć lub doposażyć istniejące już stanowisko pracy. Jakie są warunki otrzymania tej pomocy? O tym przeczytasz poniżej.

Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych

Wśród licznych dotacji, jakie przedsiębiorca może otrzymać z Urzędu Pracy, znajdują się także takie, które umożliwiają sfinansowanie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Otrzymanie takiej refundacji nie jest skomplikowanym procesem. Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Pokaż więcej artykułów