Różne daty na fakturze

Przepisy z 2014 roku zupełnie zmieniły zasady określające wystawianie faktur i powstawanie obowiązku podatkowego. Wśród zmian tych najistotniejszy jest fakt, że data wystawienia faktury nie ma już znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku. Kluczowa jest data sprzedaży.

Pokaż więcej artykułów