Majątek małżonka

Polskie przepisy dają możliwość przekazania sobie przez małżonków pieniędzy lub przedmiotów – za pomocą darowizny. Występują tu jednak pewne ograniczenia mające przeciwdziałać obchodzeniu prawa oraz chroniące interesy wierzycieli.

Pokaż więcej artykułów