Profil informacyjny ZUS

Rok 2016 przyniesie nam znaczące zmiany w zakresie zwolnień lekarskich. Przygotowanie się do nich musi nastąpić jeszcze w bieżącym – 2015. E-zwolnienia będą koniecznością tylko dla niektórych przedsiębiorców.

Pokaż więcej artykułów