Co to jest CEIDG

Co to jest CEIDG? Jak rozszyfrować ten skrót? Co można sprawdzić i jakie czynności można wykonywać za pośrednictwem tej jednostki?

Co to jest PKD

Co to jest PKD? Czy każdego przedsiębiorcy dotyczy PKD? Jakie ma znaczenie PKD? Gdzie wpisuje się PKD? Po dokładne wyjaśnienia, zapraszam do opracowania.

Brak podpisu kwalifikowanego uniemożliwiał przedsiębiorcom przesyłania formularza rejestracyjnego VAT-R w wersji elektronicznej. Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji i podań? Czy będzie możliwe zgłoszenie VAT-R za pośrednictwem CEIDG?

CEiDG przez internet

Rejestracja nowej firmy bezwzględnie wymaga złożenia formularza CEIDG-1. To właśnie w nim podaje się szczegółowe informacje dotyczące powstającej działalności gospodarczej oraz określa zasady jej rozliczania. Jakie są sposoby na złożenie CEIDG-1? Wyjaśniamy w kilku punktach.

Pokaż więcej artykułów