Jakie warunki muszą być spełnione, aby prezenty świąteczne dla partnerów firmy zaliczyć do kosztów firmowych?


7 grudnia 2018 2 min. czytania

Zbliża się świąteczny okres. Przedsiębiorcy często decydują się na obdarowanie swoich kontrahentów/klientów prezentami. Jakie konsekwencje podatkowe niosą takie podarunki? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Podatek dochodowy

Przepisy podatkowe nie zabraniają zaliczania do kosztów wydatków na prezenty pod warunkiem, że nie mieszczą się one w kategorii kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, co wynika z art.23 ust.1 pkt.23 ustawy o PIT.

W przepisach podatkowych nie znajdziemy definicji reprezentacji.  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym oraz stanowiskiem organów podatkowych, reprezentacja to działania zmierzające do wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Działania te są skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika w celu ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

Świąteczne prezenty dla kontrahentów

Z reguły aby wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych przekazywane prezenty muszą łącznie spełniać następujące warunki:

  • być opatrzone logo,
  • mieć niewielką wartość,
  • być przekazywane masowo (nie wybranym kontrahentom/klientom).

Prezenty spełniające powyższe warunki mogą być zaliczone do kosztów jako wydatki na reklamę.

Przedsiębiorca zaliczy zatem do kosztów  np. wydatki na opatrzone logo firmy długopisy, kalendarze, kubki. Świąteczne kosze z winami czy słodyczami w zdecydowanej większości uznane zostaną za koszty reprezentacji.

VAT

Niezależnie od tego czy w podatku dochodowym wydatek zostanie zakwalifikowany jako koszt reklamy czy reprezentacji to ile jest tylko związany z działalnością firmy podatnik ma prawo do odliczenia z niego VAT. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że w myśl art.7 ust.2 ustawy o VAT takie nieodpłatne przekazanie świątecznych prezentów będzie wiązać się z koniecznością naliczenia VAT.  Ustawodawca wprowadził jednak pewne wyłączenia. Otóż nie ma obowiązku naliczania VAT w przypadku prezentów o małej wartości.

Przez prezenty o małej wartości zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o VAT rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób

2) których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu