Składka zdrowotna i na ubezpieczenie społeczne w 2021. Jak obliczyć podstawę wymiaru składek?


18 czerwca 2021 4 min. czytania

Jak niemal co roku, tak i w tym roku nastąpiły podwyżki składek ZUS. Wysokość kwoty, którą co miesiąc odprowadza polski przedsiębiorca, zależy od czasu prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS dla nowych firm jest bowiem niższy niż dla firm o stażu dłuższym niż 2,5 roku. Ile dokładnie wynosi składka zdrowotna w 2021 i składki na ubezpieczenia społeczne? Zapraszam do opracowania.

Zdecydowałeś się na założenie działalności gospodarczej? Zgłoś się do ZUS

Jeśli założyłeś firmę jednoosobową, musisz dokonać zgłoszenia do ZUS. Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Składka chorobowa jest dobrowolna. Obowiązkowo trzeba też opłacać ubezpieczenie zdrowotne, które nie jest zaliczane do ubezpieczeń społecznych. Składka ZUS zdrowotna w 2021 to 381,81 zł.

Składki trzeba opłacać co miesiąc bez względu na to, jaki jest wynik finansowy firmy i nie ma od tego żadnych wyjątków. Jedyna odstępstwo od tej reguły pojawiło się kilka razy w tarczach antykryzysowych, kiedy to rządzący wprowadzili zwolnienie składek ZUS, najpierw dla wszystkich przedsiębiorców a później dla wybranych grup.

Składka ZUS 2021 – ile zapłaci przedsiębiorca?

Właściciel firmy, który nie ma praw do żadnych ulg (albo nie chce z nich korzystać) opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Wysokość składek na ubezpieczenia ustalana jest w odniesieniu do wysokości średniego prognozowanego wynagrodzenia. Na 2021 wynosi ono 5 259 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tego wynagrodzenia, czyli w 2021 wylicza się je od kwoty 3 155,40 zł. Wyjątkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą oblicza się na podstawie średnich wynagrodzeń w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Składki ZUS 2021 na ubezpieczenie:

 • emerytalne – 615,93 zł,
 • rentowe – 252,43 zł,
 • chorobowe – 77,31 zł,
 • wypadkowe – 52,70 zł,
 • zdrowotne – 381,81 zł,
 • Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Pełny ZUS 2021 bez chorobowego to 1 380,18 zł a z chorobowym – 1 457,49 zł.

Względem roku 2020 podwyżka wyniosła około 26 zł. Składki zdrowotne w 2021 można po części odliczyć od podatku dochodowego. Wysokość odliczenia nie możne przekroczyć 328,78 zł.

ZUS 2021 dla nowych firm

Właściciele nowych firm mogą zmniejszyć swoje obciążenia, korzystając z preferencji. Polega ona na tym, że przez 24 miesiące płaci się niższe składki (tzw. mały ZUS). Wysokość składek na preferencyjny ZUS ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które w 2021 wynosi 2 800 zł brutto.

Składki mały ZUS wynoszą:

 • emerytalna – 163,97 zł,
 • rentowa – 67,20 zł,
 • chorobowa – 20,58 zł,
 • wypadkowa – 14,03 zł,
 • zdrowotna – 381,81 zł.

Razem mały ZUS kosztuje 627,01 zł bez chorobowego (647,59 zł ze składką chorobową).

Przedsiębiorcy na małym ZUS-ie nie muszą opłacać składki na Fundusz Pracy.

ZUS i ulga na start

Przedsiębiorca, który właśnie zdecydował się na założenie firmy może skorzystać z ulgi na start, która w ogóle zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Do ulgi na start uprawnione są osoby, które zakładają działalność jednoosobową po raz pierwszy lub po raz kolejny, ale upłynęło co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, więc i tak przedsiębiorca musi opłacać 381,81 zł. Finalnie, ZUS na start jest niższy o około 250 zł od małego ZUS-u i o około 1 000 zł względem pełnego ZUS-u.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start, nie może opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej. Oznacza to, że nie otrzyma on żadnych pieniędzy, kiedy zachoruje i nie będzie mógł pracować. Jeżeli zależy mu, żeby opłacać ubezpieczenie chorobowe, musi zrezygnować z ulgi na start i przejść np. na preferencyjny ZUS. Jednak zdecydowana większość właścicieli firm w Polsce przez pierwszych 6 miesięcy działalności jest na uldze na start a od 7. miesiąca przechodzi na mały ZUS i przez kolejne 2 lata płaci niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy okazji podpowiadamy, że sprytnym sposobem na wydłużenie okresu płacenia niższych składek jest zakładanie firmy 2. dnia miesiąca.

Kiedy opłacać składki ZUS 2021 – terminy

Składki do ZUS-u trzeba przelewać co miesiąc, za poprzedni miesiąc, do dnia:

 • 5 – jednostki i zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
 • 10 – przedsiębiorcy, którzy płacą składki za siebie (tj. firmy jednoosobowe),
 • 15 – wszyscy inni podatnicy.

Jeżeli termin opłacenia składki wypada w dzień wolny, przesuwa się go na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu