W programie do faktur Infakt.pl istnieje możliwość przygotowania rejestru sprzedaży z wybranego okresu czasu.

Jak to zrobić?

Z opcji FAKTURY, na samym dole listy faktur VAT należy wybrać przycisk Rejestr sprzedaży VAT.

Rejestr sprzedaży w programie do faktur Infakt.pl

Po przeładowaniu się strony i wyborze okresu czasu, z którego przygotowany powinien zostać rejestr sprzedaży, należy zatwierdź klikając w przycisk: „Wybierz”.

Wybieranie zakresu dat w rejestrze sprzedaży w Infakt.pl

Program automatycznie uszereguje listę faktur, które odpowiadają ustalonemu okresowi czasu.

Miejsce generowania rejestru sprzedaży w Infakt.pl

Na koniec należy zjechać na dół strony i wybrać jedną z opcji: Pobierz raport CSV lub Pobierz raport PDF. W zależności od wyboru przygotowany zostanie dokument rejestru sprzedaży VAT w wybranym formacie.

Wygenerowany PDF z rejestrem sprzedaży VAT