Od dłuższego czasu pojawiają się informację, na temat prac Ministerstwa Finansów nad projektem wprowadzającym w naszym kraju metodę podzielonej płatności dla podatników VAT. Niedawno Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zadeklarował, że omawiana zmiana może wejść w życie jeszcze w 2017 roku.

Aktualne informacje o Split payment można znaleźć tutaj

W pierwszej kolejności przybliżmy sposób działania tego mechanizmu. Po jego wprowadzeniu, nie będzie można, jak do tej pory, całej należności za fakturę przelać bezpośrednio na rachunek bankowy kontrahenta. Split payment zakłada, że kwota netto trafi na rachunek dostawcy, jednak kwotę podatku VAT z faktury, odbiorca będzie przelewał na rachunek kontrolowany przez administrację podatkową.

Przedsiębiorca, do którego przypisany byłby ten rachunek mógłby opłacać z niego wyłącznie podatek VAT z faktur otrzymanych od swoich dostawców. Na koniec okresu rozliczeniowego, środki pozostałe na omawianym rachunku, zostałyby przelane na konto Urzędu Skarbowego. Zmiany te mogą ograniczyć liczbę oszustw w podatku od towarów i usług, wiążą się jednak także z pewnymi niedogodnościami oraz ryzykiem dla przedsiębiorców.

podzielone płatności

Pierwszym problemem może okazać się znaczny wzrost czynności związanych z rozliczeniami między kontrahentami. Każda wystawiona faktura wiązałaby się z dwoma, nie z jednym, jak do tej pory przelewem bankowym, co z kolei wiąże się z wzrostem kosztów, ponieważ niektóre banki, każą sobie za takie operacje płacić. W tym miejscu nasuwa się również konieczność wprowadzenia powszechnego obowiązku regulowania zobowiązań, poprzez rachunek bankowy, niezależnie od ich wysokości. Na dzień dzisiejszy, aby móc uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu transakcje powyżej 15 tys. zł muszą być regulowane w ten sposób.

Kolejną niedogodnością związaną z wprowadzenie metody podzielonej płatności, może okazać się zaburzenie płynności finansowej. Przy aktualnym porządku prawnym, przedsiębiorca może, niekiedy nawet przez kilka miesięcy, przy kwartalnym rozliczaniu się z podatku VAT, korzystać ze środków pochodzących z kwot VAT z faktur uregulowanych przez kontrahentów. Są to darmowe środki obrotowe, które niejednokrotnie mogą uratować firmę od zatorów płatniczych i niewypłacalności. W momencie wprowadzenia split payment, przedsiębiorcy zostaną odcięci od tych środków.

Pod znakiem zapytania pozostaje termin wprowadzenia wyżej przedstawionego mechanizmu oraz to, czy ustawodawcy wprowadzą split payment jako obowiązkowy dla wszystkich podatników, czy tylko dla najbardziej wrażliwych na wyłudzenia podatkowe branż, takich jak handel paliwami, elektroniką, czy usługi budowlane. Jak tylko pojawią się bardziej szczegółowe informację od Ministerstwa, z pewnością przedstawimy je na naszym blogu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu