Do kiedy przesłać PIT-11 do pracownika i do urzędu skarbowego?


25 stycznia 2016 2 min. czytania

PIT-11 to druk podatkowy, który jest podstawę do rozliczeń z urzędem skarbowym osoby fizycznej. Warto zatem dowiedzieć się o nim więcej, by móc prawidłowo go sporządzić i terminowo wysłać do Urzędu Skarbowego oraz do osoby fizycznej.

Jeżeli pracodawca, czyli płatnik w ciągu roku zatrudniał osobę fizyczną na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź o dzieło, to jest zobowiązany na koniec roku sporządzić PIT-11.

PIT-11 – co księgowy powinien o nim wiedzieć?

Co powinien zawierać PIT-11?

PIT ten to informacja o wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika. Zawiera on takie informacje, jak:

1/ wartość osiągniętego przychodu,

2/ koszty uzyskania przychodu,

3/ wartość dochodu,

3/ zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika,

4/ podlegające odliczeniu składki społeczne,

5/ podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

W ile egzemplarzach sporządzamy PIT-11?

PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach:

1/ dla podatnika,

2/ dla Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika – podatnika,

3/ do akt osobowych pracownika.

Termin przekazania PIT-11?

1/ do Urzędu Skarbowego:

Ilość osób zatrudnionych w 2015 roku wpływa na sposób wysyłki deklaracji do Urzędu Skarbowego. Poniżej tabela w której przedstawiam formy wysyłki:

Forma wysyłki:

Termin złożenia:

Płatnik rozliczający od 1 do 5 podatników:

Płatnik rozliczający powyżej 5 podatników:

Biuro rachunkowe wysyła za płatnika:

Elektroniczna (e-podpis lub ePUAP)

Do końca lutego, czyli 29 lutego

Może – jeżeli chce wysłać elektronicznie

Musi obowiązkowo wysłać elektronicznie

Musi obowiązkowo wysłać elektronicznie

Papierowa

Do końca stycznia, czyli do 1 lutego

Ma możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej

Nie ma takiej możliwości

Nie ma takiej możliwości

2/ dla pracownika:

Przedsiębiorca powinien PIT-11 najpóźniej przekazać podatnikowi do końca lutego, czyli do 29 lutego.

Zmiany na deklaracji PIT-11 za 2015

Do Urzędu Skarbowego wyślemy PIT-11 w wersji 23. Na deklaracji w części C dodano punkt 10, w którym płatnik będzie miał obowiązek ustalenia rezydencji podatkowej podatnika. W przypadku polskich nierezydentów podatkowych płatnik będzie musiał zdobyć dodatkowe dane o:

1/ numerze identyfikacyjnym wydanym za granicą, jego rodzaj oraz kraj wydania numeru, oraz

2/ zagranicznym adresie pracownika.

Poniżej link do formularza PIT-11 za 2015 rok:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3144515/PIT-11-23-2015-2016.pdf

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu