Register modal

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w ramach prowadzonej działalności samochód zobowiązani są do przygotowania rocznego sprawozdania za korzystanie ze środowiska. W jakich sytuacjach opłata za korzystanie ze środowiska powoduje konieczność dokonania wpłaty na konto urzędu marszałkowskiego?

Z jakiego tytułu pobierana jest opłata za korzystanie ze środowiska?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania ze środowiska i wniesienia opłaty z tytułu:

  • wprowadzania gazów i płynów do powietrza,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • poboru wód,
  • składowania odpadów.

Właściciel firmy, który w swojej działalności wykorzystuje samochód, posiada kotłownię lub pobiera wodę zobligowany jest do przygotowania wykazu ze środowiska i wniesienia opłaty. W przypadku użytkowania pojazdu nie ma znaczenia fakt, czy dany pojazd znajduje się w środkach trwałych, jest użytkowany na kilometrówce, czy na podstawie umowy leasingowej. Bierzemy pod uwagę fakt zakupu paliwa do tego pojazdu, który użytkujemy w związku z prowadzoną przez nas firmą.

oplata za korzystanie ze srodowiska

Sprawozdanie ze środowiska – gdzie składamy?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek złożenia sprawozdania ze środowiska w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Tak przygotowany dokument składamy do właściwego urzędu marszałkowskiego, który określamy na podstawie adresu siedziby danego podmiotu gospodarczego. Termin uiszczenia opłaty upływa tego samego dnia, a wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy wskazanego urzędu marszałkowskiego.

Kiedy mamy obowiązek dokonania opłaty?

W sytuacji, gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 100 zł, przedsiębiorca nie ma obowiązku składać sprawozdania do urzędu marszałkowskiego. Nie zwalnia to jednak z przygotowania takiego wykazu przez przedsiębiorcę, a następnie przechowywania w dokumentacji księgowej na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Zwolnieniu z dokonywania opłaty z tytułu korzystanie ze środowiska są przedsiębiorcy, u których roczna wysokość opłaty nie przekracza 800 zł.

Sankcje za nie złożenie wykazu ze środowiska

Przedsiębiorca, który nie przedłożył wykazu ze środowiska zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat podlega karze grzywny. Dodatkowo marszałek danego województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Księgowi inFaktu pomogą w przygotowaniu sprawozdania

Klienci inFaktu, którzy wybrali obsługę księgową przez inFakt, mogą liczyć na pomoc swojego osobistego księgowego w kwestii przygotowania sprawozdania ze środowiska. Przygotowanie takiego wykazu wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości 150 zł netto. Opłata ta wynika z cennika usług dodatkowych.

Poniżej załączamy również przydatny kalkulator, który umożliwi Państwu przygotowanie sprawozdania ze środowiska.

Opłata środowiskowa za rok 2017

Na stronach urzędów marszałkowskich danych województw zamieszczona została aplikacja do naliczania opłat, tzw. Ekopłatnik, dzięki której przedsiębiorcy mogą przygotować sprawozdanie ze środowiska. Dostępna jest również instrukcja dotycząca możliwości wysłania deklaracji przez ePUAP. Przykładowo dla województwa małopolskiego takie informacje znajdują są tutaj.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.