Zarejestrowanie firmy za granicą a zamieszkanie w Polsce – jak płacić podatki?


8 marca 2018 3 min. czytania

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy bez względu na miejsce osiągnięcia przychodu. Natomiast nie jest niczym nowym, że Polscy przedsiębiorcy dążą do zoptymalizowania swoich zobowiązań podatkowych np. poprzez przeniesienie siedziby działalności do innego kraju. Jakim regulacjom będzie podlegał przedsiębiorca zmieniający miejsce prowadzenia działalności?
Przeniesienie lub prowadzenie działalności gospodarczej do innego kraju powoduje przeniesienie rezydencji podatkowej. Co za tym idzie, przedsiębiorca przestanie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast samo prowadzenie działalności gospodarczej poza terytorium Polski powoduje określone obowiązki podatkowe w danym kraju oraz trzeba mieć na uwadze, że przedsiębiorca jest także podatnikiem podatku PIT w kraju rezydencji (Polska). W takim przypadku może dojść do podwójnego opodatkowania swoich przychodów, czyli w miejscu prowadzenia działalności oraz w kraju rezydencji.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, osoby fizyczne  mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródła tego przychodu. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osoby które posiadają ośrodek interesów życiowych lub przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku. W tym przypadku przedsiębiorca który prowadzi działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Polski.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Osoba fizyczna, która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że jest zobowiązana do opodatkowania wyłącznie przychodów (dochodów) uzyskiwanych na terenie Polski.
Obowiązek podatkowy w działalności prowadzonej za granicą

Polski rezydent prowadzący działalność gospodarczą

W przypadku przedsiębiorców którzy prowadzą działalność poza Polską, warto zapoznać się z umowami międzynarodowymi o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast w przypadku gdy osiągamy przychód z prowadzonej działalności w kraju z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 9 updof,

(…) dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w tym przypadku, od podatku obliczonego od sumy dochodów należy odliczyć kwotę równą zapłaconego podatku dochodowego w obcym kraju. Jednak odliczenie to nie może przekraczać tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, w której proporcjonalnie odpowiada dochodowi uzyskiwanego w obcym kraju. Wyjaśniając odliczenie zapłaconej kwoty „zagranicznego podatku” nie może być wyższe niż wartość podatku zapłaconego w kraju. Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dochód w kraju w którym obowiązują mniejsze stawki podatku niż w Polsce, wówczas w Polsce powstanie podatek do zapłaty.  Z uwagi iż zapłacony podatek za granicą nie zrównoważy podatku należnego w Polsce, który jest pobierany według wyższej stawki.

Ulga abolicyjna

Przedsiębiorca u którego powstał obowiązek podatkowy z uwagi na wyżej opisaną sytuację może zastosować tzw ulgę abolicyjną. Polega ona na odliczeniu od podatku, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa zawarta między dwoma państwami może określać inną metodę rozliczenia podatku dochodowego w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zazwyczaj umowa międzynarodowa reguluje właściwość rezydencji podatkowej dla przedsiębiorcy. W celu sprawdzenia obowiązku opodatkowania dochodów w danym kraju należy zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania  podpisanej z danym krajem.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu