Nowe limity przychodu wpływającego na zawieszenie świadczeń


1 grudnia 2017 1 min. czytania

Od 1 grudnia 2017 obowiązują nowe limity przychodu wpływającego na zawieszalność świadczeń. Dane liczbowe przedstawiamy w artykule.

Kluczowymi dokumentami są tutaj :

  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej,
  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

limit płatności
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie świadczeń określone poniżej obowiązują od 1.12.2017 do  28.02.2018 r.

 
70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2 979,00 zł
130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 5 532,30 zł

Przepisów dotyczących zawieszania świadczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent pozostają niezmienne od 1 marca 2017 r. Dane liczbowe przypomnę w poniższej tabelce.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 565,53 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 424,18 zł
Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba 480,73 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu