Różnej maści pytania trafiają każdego miesiąca do inFaktu. W marcu chcieliście wiedzieć m.in. jakie informacje powinna zawierać faktura dla zagranicznego kontrahenta i czy trzeba płacić podatek dochodowy w przypadku sprzedaży firmy. Oto najciekawsze kwestie, które ostatnio poruszyliście.

1. Czy leasingobiorca, który zawiesi lub zamknie działalność, ale nie poinformuje o tym firmy leasingowej, może spodziewać się jakiejś kary?

Nie ma tutaj jednego sposobu postępowania, jako że umowy leasingowe różnią się między sobą. Warto więc skrupulatnie zapoznać się z zapisami umowy. Może się bowiem zdarzyć, że znajdzie się w niej zapis o tym, że niepoinformowanie o zamknięciu lub zawieszeniu działalności będzie skutkowało, np. naliczeniem kary pieniężnej.

2. Sprzedając działalność jednoosobową koniecznie jest zapłacenie podatku dochodowego?

Sprzedaż firmy to dla przedsiębiorcy przychód z działalności, od którego ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Takiej konieczności nie ma, gdy firma przekazywana jest w ramach darowizny. Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym jest także wniesienie firmy aportem do spółki.

3. Jakie informacje powinnam zamieścić na fakturze wystawionej zagranicznemu klientowi?

W przypadku transakcji z klientem spoza Polski nie zamieszcza się stawki i kwoty VAT. W miejscu stawki zwyczajowo wpisuje się oznaczenie „np”, które oznacza, że dana transakcja nie podlega opodatkowaniu w naszym kraju.

Ponadto jeśli nabywcą jest firma mająca siedzibę na terenie UE, to na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „odwrotne obciążenie”, a także numery NIP-UE (VAT-UE) obu stron transakcji.

4. Czy jeśli wykorzystuje się w firmie samochód prywatny to również trzeba usiścić opłatę środowiskową?

Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska składa się niezależnie od sposobu wykorzystania samochodu w firmie. Z kolei uiszczenie opłaty środowiskowej jest konieczne dopiero w momencie, kiedy jej wysokość przekracza 800 zł w skali roku.

5. Jaka konkretnie kara grozi za niewydanie paragonu z kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który używa w firmie kasy fiskalnej ma obowiązek wydawania klientom paragonów. W przypadku, gdy się do tego nie zastosuje może zostać ukarany – najczęściej mandatem. Maksymalna wysokość mandatu to 2-krotność płacy minimalnej, czyli 3500 zł w 2015 r.

6. Jakie konkretnie są różnice pomiędzy przedmiotem umowy zlecenie a o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, czyli taka, w której najważniejszy jest efekt działań wykonawcy (dzieło). Jako przykłady dzieł można wymienić choćby artykuł, logo, stronę internetową, sprawozdanie, czy prezentację.

Z kolei umowa zlecenie to umowa starannego działania, w której najważniejszy jest sam fakt wykonywania pracy, a nie jej efekt, którego być może nawet nie da się określić. Wśród przykładowych zleceń znajduje się roznoszenie ulotek, sprzątanie biura, ochrona budynku, telemarketing,

7. W jaki sposób mam obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy konieczne jest ustalenie dochodu – to przychody pomniejszone o koszty. Otrzymaną wartość przedsiębiorca może dodatkowo zmniejszyć, np. odejmując składki na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany wynik mnoży się przez stawkę podatku.

zaliczka na dochodowy

Kolejny krok to odjęcie od obliczonego podatku większej części (7,75% z 9%) składki zdrowotnej. Dodatkowo przedsiębiorca może w ciągu roku zmniejszyć podatek o kwotę 556,02 zł. Najczęściej dokonuje się tego jednorazowo, podczas obliczania podatku za pierwszy okres w danym roku.

Chcesz być pewien swej księgowości?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.