7 najciekawszych pytań użytkowników inFaktu w listopadzie

Sporo pytań związanych m.in. ze sprzedażą firmowego majątku, odliczaniem VAT i firmowymi kosztami trafiło do inFaktu w listopadzie. Poznajcie najciekawsze kwestie, jakie poruszali w tym czasie nasi klienci. To z pewnością przydatna wiedza.

1. Chcę założyć firmę w innym mieście niż miejsce zameldowania (mieszkam w domu rodzinnym męża). Pytanie zatem jak to zadeklarować we wniosku CEIDG, gdzie co rozliczać?

We wniosku CEIDG-1 należy podać faktyczne miejsce zamieszkania (poz. 4) oraz adres zameldowania (poz. 5). Jeżeli miejsce wykonywania działalności znajduje się pod adresem zamieszkania, nie uzupełnia się poz. 10 wniosku.

Podatek dochodowy należy odprowadzać do urzędu skarbowego miejsca zamieszkania. Podatek VAT do urzędu według miejsca prowadzenia działalności (w tym przypadku to również miejsce zamieszkania).

2. Czy jeżeli prowadząc działalność gospodarczą kupiłem maszynę, od której odliczyłem 1000 zł VAT, to po jej zamknięciu i przeniesienia majątku firmowego na majątek prywatny, ten 1000 zł muszę zwrócić do urzędu skarbowego?

Przy likwidacji działalności gospodarczej dla celów podatku VAT należy sporządzić spis z natury. Dokonując wyceny na potrzeby tego spisu trzeba wziąć pod uwagę stan techniczny, stopień zużycia i wartość wycenianych składników majątku (na dzień sporządzenia spisu). W praktyce może to oznaczać, że wartość wykazana w spisie będzie różnić się od tej, po której został dokonany zakup sprzętu. Od tej wartości należy obliczyć podatek VAT.

3. Koszty konferencji można wrzucić w koszty, ale dotyczy to tylko opłaty konferencyjnej, czy również np. hotelu w przypadku konferencji kilkudniowych?

Wydatek na hotel również można zaliczyć do kosztów. Konieczne jest posiadanie faktury, która to udokumentuje.

4. Kupując auto w 2011 r. mogłem odliczyć maksymalnie 6 tys. zł VAT-u. Teraz chcę je sprzedać za kwotę około 60 tys. zł brutto, czyli muszę zapłacić prawie 14 tys. zł VAT-u. Muszę zatem zapłacić więcej niż odliczyłem?

Aktualnie nie ma już zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu jeżeli przy jego zakupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Dlatego obecnie sprzedając samochód trzeba odprowadzić podatek VAT według właściwej stawki.

W niektórych interpretacjach podatkowych pojawia się stanowisko, że w takim przypadku można skorzystać z tzw. procedury marży, czyli podatek liczyć od marży (różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia), a nie od całej kwoty za jaka sprzedawane będzie auto.

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to stanowisko ugruntowane, więc niewykluczone, że różne urzędy skarbowe będą mieć odmienne opinie w tej sprawie. Zabezpieczeniem może być uzyskanie interpretacji indywidualnej w tym konkretnym przypadku.

5. Czy błędne wpisy na kasie fiskalnej dotyczą pomyłek od jakiejś konkretnej wartości czy każda pomyłka dotycząca nawet 1 złotówki musi być zewidencjonowana i opisana?

Każda pomyłka przy sprzedaży na kasie fiskalnej powinna być zaewidencjonowana i opisana. Nie jest istotne jakich wartości dotyczy.

6. Kiedy „nievatowiec” musi zamieścić na wystawionej fakturze podstawę zwolnienia z VAT?

Zobligowani są do tego jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego – ze względu na rodzaj sprzedaży (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, itp.).

nievatowiec

W przypadku zwolnienia podmiotowego (do limitu 150 tys. zł), a także usług finansowych i ubezpieczeniowych na fakturze nie trzeba umieszczać podstawy zwolnienia z VAT.

7. W jakich okolicznościach sprzedaż majątku firmowego po zamknięciu firmy nie oznacza przychodu z działalności gospodarczej?

Sprzedaż majątku firmy nie podlega opodatkowaniu po upływie 6 lat od jej likwidacji. Termin ten jest liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej, do dnia sprzedaży. Z zastrzeżeniem, że sprzedaż nie następuje w ramach nowej działalności.

Poza tym, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się sprzedaży:

  • składników majątku, których wartość początkowa jest mniejsza niż 1 500 zł, oraz
  • niektórych budynków mieszkalnych (również ich części lub udziału), lokali mieszkalnych, gruntów, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Chcesz rozwijać swój biznes w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.