Jakie jest limit zwolnienia podmiotowego z VAT 2014? Których transakcji nie obujmuje limit?

Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność nie musi od razu rejestrować się jako VAT-owcy, mogą bowiem skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli ze względu na obroty. Utrata tego zwolnienia może nastąpić, jeśli firma przekroczy limit sprzedaży, który w 2014 r. wynosi 150 tys. zł rocznie. Warto więc wiedzieć od czego on zależy.

Jakich transakcji nie wlicza się do limitu?

W świetle przepisów jeśli przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego to łączna wartość dokonanej przez niego sprzedaży nie mogła w poprzednim roku przekroczyć poziomu 150 tys. zł. Do tej wartości nie wlicza się kwoty podatku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. w połowie roku limit oblicza się proporcjonalnie do długości prowadzenia firmy.

Należy także wiedzieć, że nie wszystkie transakcje bierze się pod uwagę przy ustalaniu limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia. Nie ma takiej konieczności w przypadku:

  • sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • większość transakcji odgórnie zwolnionych z VAT.

W 2014 r. do limitu przedsiębiorca musi wliczać obrót odnoszący się do części transakcji zwolnionych z VAT, np. związanych z wynajmowaniem nieruchomości wyłącznie cele mieszkaniowe czy usługami ubezpieczeniowymi – w sytuacji, gdy nie mają charakteru usług pomocniczych. Co to oznacza? Tak naprawdę przepisy nie określają definicji „transakcji pomocniczej”. Powołując się jednak na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy za takie uznać transakcje, które mają charakter uboczny i nie stanowią głównego przedmiotu działalności.

Jak opodatkować transakcję, która powoduje przekroczenie limitu?

Jeszcze w poprzednim roku w momencie utraty zwolnienia po przekroczeniu 150 tys. zł przedsiębiorca zobligowany był opodatkować nadwyżkę sprzedaży ponad tę kwotę. Aktualnie ta kwestia przedstawia się trochę inaczej. Od początku 2014 r. opodatkować należy nie samą nadwyżkę, ale całą wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie wspomnianego limitu.

Przykładowo:

Jeśli przedsiębiorca w 2013 r. przekroczył limit o 2 tys. zł sprzedając towar o wartości 5 tys. zł to musiał opodatkować tylko wartość 2 tys. zł.

Z kolei, gdy w 2014 r. przekroczył limit o 2 tys. zł sprzedając towar o wartości 5 tys. zł jego obowiązkiem jest opodatkować całą wartość transakcji, czyli w tym wypadku 5 tys. zł.

W porównaniu do ubiegłego roku zmienił się także inny aspekt związany z utratą (lub rezygnacją) ze zwolnienia z VAT. Otóż przedsiębiorca nie jest już zobligowany do przeprowadzenia remanentu, czyli rozliczenia towarów, które posiadał w dniu utraty zwolnienia lub na dzień rezygnacji z niego. Funkcjonujące wcześniej regulacje uznano bowiem za zbyt rygorystyczne.

Co się dzieje po przekroczeniu limitu?

Przedsiębiorca, którego sprzedaż przekroczyła limit 150 tys. zł rocznie traci prawo do zwolnienia z VAT i zobowiązany jest do zarejestrowania się jako VAT-owiec. W tym przypadku należy to zrobić przed dniem przekroczenia limitu.

uwaga
W celu rejestracji jako podatnik VAT trzeba złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym ustalonym ze względu na miejsce wykonywania sprzedaży opodatkowanej VAT-em.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą różnym urzędom skarbowym muszą złożyć VAT-R w urzędzie ustalonym zgodnie z miejscem zamieszkania. Rejestracja pociąga za sobą wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca utracił prawo do zwolnienia (lub z niego zrezygnował).

Wystawiaj faktury „zw” w inFakcie

Szukasz idealnego rozwiązania pozwalającego na wystawianie zgodnych z przepisami faktur „zw”? Zdaj się nie inFakt.pl.

Dzięki Programowi do Fakturowania szybko i sprawnie sporządzisz prawidłowy dokument. W tym celu przy wystawianiu faktury wystarczy jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia. Aplikacja automatycznie zaznaczy w dokumencie odpowiedni przepis, z którego wynika podstawa zwolnienia.

Decydując się na Program do Fakturowania możesz wystawiać do 3 faktur w miesiącu zupełnie za darmo. Po prostu wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu.