Wybór pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym powinien zostać poprzedzony analizą zarówno zalet, jak i wad obu rozwiązań. Pod uwagę należy wziąć kilka podstawowych zagadnień ważnych z punktu widzenia rozliczeń. W czym więc należy doszukiwać się różnic dzielących oba rodzaje leasingu?

1. Czas trwania umowy

Oba rodzaje leasingu różnią się przede wszystkim minimalnym czasem na jaki musi być podpisana umowa. W przypadku wzięcia w leasing operacyjny samochodu osobowego przepisy określają, że minimalny okres trwania umowy to 2 lata. Nie istnieją tu żadne ograniczenia, co do czasu maksymalnego. Z kolei w leasingu finansowym strony mogą dowolnie ustalić ile umowa będzie obowiązywała.

2. Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Tym co nie różni obu rodzajów leasingu jest fakt, że w każdym przypadku właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca. W leasingu operacyjnym przedsiębiorca w pewnym sensie wynajmuje od niego samochód. I co istotne to również leasingodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych (stopniowo zapisywać w kosztach).

Przy leasingu finansowym wygląda to inaczej. Choć właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa to jednak samochód przypisuje się do majątku leasingobiorcy, który ma możliwość amortyzacji. Przedsiębiorca najczęściej zostaje właścicielem po opłaceniu ostatniej raty.

3. Odliczenie VAT

Istotną kwestią, która wygląda inaczej w leasingu operacyjnym, a inaczej w finansowym jest rozliczenie podatku VAT. Otóż w leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest do każdej raty leasingowej (na podstawie otrzymanej faktury).

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT jest płatny w całości wraz z fakturą na całą wartość pojazdu. Później klient nie dostaje faktur tylko ma harmonogram spłaty rat leasingowych.

4. Rozliczenie kosztów

Możliwość zaliczenia wydatków związanych z samochodem do kosztów to kwestia, której w kontekście leasingu nie sposób pominąć. Jak wygląda w praktyce? Decydując się na leasing operacyjny przedsiębiorca może zapisać w kosztach opłatę wstępną, wszystkie raty leasingowe, a także wydatki na użytkowanie pojazdu (np. paliwo, części zamienne, serwis).

rozliczenie kosztów

Właściciel firmy, który wybierze leasing finansowy wrzuci w koszty odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat leasingowych. Dodatkowo identycznie, jak przy leasingu operacyjnym może rozliczyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu.

5. Wykup samochodu

Przedsiębiorcy powinni również zwrócić uwagę na to jak w obu przypadkach wygląda opcja wykupu samochodu po zakończeniu umowy. Wybierając leasing operacyjny można wykupić samochód za określony procent jego wartości albo pewną kwotę. Więcej szczegółów w jednym z poprzednich artykułów na naszym blogu.

W leasingu finansowym wykup de facto nie istnieje. Po zakończeniu umowy jej przedmiot automatycznie przechodzi na leasingobiorcę.

Chcesz rozliczać leasing w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.