Druk ZUS IWA dotyczy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Kto ma obowiązek go złożyć?


11 stycznia 2018 2 min. czytania

Czym jest druk ZUS IWA? W jakich sytuacjach się go składa? Kto i do kiedy musi złożyć ZUS IWA? W jakiej formie składa się ten formularz?

ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kto i do kiedy musi złożyć ZUS IWA_

Kto i do kiedy musi złożyć ZUS IWA?

ZUS IWA składa się w terminie do 31 stycznia. Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia i przekazanie tego druku jest płatnik, który łącznie spełnia poniższe warunki:

  • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacał składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli był płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
  • w poprzednim roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie),
  • 31 grudnia poprzedniego roku był wpisany do rejestru REGON.

Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Forma

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli :

  • płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej,
  • płatnicy rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych, nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

Płatnicy uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej przekazują informację do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Składka wypadkowa

Zgodnie art. 22 ust. 1 pkt 4 wspomnianego aktu prawnego wysokość składki wypadkowej jest z przedziału od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu