Korekty faktur w 2014 r. – jak się zmieniły?

Zmiany w VAT w 2014 r. powodują m.in., że przedsiębiorcy w innych terminach rozliczają transakcje pod względem VAT-u, a także w innych terminach rozliczają faktury. Zmiany nie ominęły także sposobu korygowania faktur. Jak zasady korygowania wyglądają w 2014 r.?

Warto wiedzieć, że od początku 2014 r. zasady fakturowania zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT, a zatem tam trzeba szukać w razie wątpliwości. Oprócz tego, jest także nowe rozporządzenie, które jednak określa bardzo nieliczne kwestie (m.in. listę elementów na fakturze firmy zwolnionej z VAT).

Korekty faktur w 2014 r. – zasady, które są nadal w mocy

Zacznijmy od przypomnienia zasad korygowania faktur, które się nie zmieniają. W 2013 i 2014 r. błędy na fakturach można poprawiać na dwa sposoby.

1. Nota korygująca

Notę korygującą może wystawiać nabywca. To prosty dokument, który wysyła się do sprzedawcy po stwierdzeniu błędu na fakturze niezwiązanego z liczbami. Innymi słowy, notą korygującą można poprawiać takie błędy, jak dane nabywcy lub sprzedawcy, nazwę towaru, itp.

Według nowych przepisów, nota korygująca nadal wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej. Przepisy nie określają jednak w jakiej formie ta akceptacja może zostać wyrażona, przy czym może, ale na pewno nie musi to być podpis. Można zatem założyć, że wystarczy akceptacja np. w postaci e-maila.

Sporządzając notę korygującą należy pamiętać, że należy na niej zamieścić zarówno treść pierwotną (korygowaną), jak i treść po korekcie.

2. Faktura korygująca

W przypadku, gdy na fakturze pojawią się błędy liczbowe lub z innego powodu zmianie ulegają np. cena towaru, stawka VAT, kwota VAT, kwota brutto, itp. poprawić je można jedynie fakturą korygującą. Dotyczy to nie tylko pomyłek, ale także sytuacji, w której sprzedawca udziela rabatu nabywcy, otrzymuje zwrot zapłaty lub z jakiegoś powodu podwyższa cenę.

Faktura korygująca powinna zawierać m.in. słowo „Korekta” lub „Faktura korygująca” (obie wersje są dopuszczalne), przyczynę korekty, a także treść po korekcie. Treść „przed korektą”, czyli pierwotna, nie jest potrzebna (w przeciwieństwie do noty korygującej – p. wyżej).

Ważna kwestia dotyczy natomiast dostarczenia korekty do nabywcy. Podobnie, jak w przypadku noty korygującej, podpis na fakturze korygującej nie jest potrzebny. A co jest potrzebne?

Potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę w 2014 r.

Od lat dla wielu firm problematyczną była sytuacja, w której faktura jest wystawiana, transakcja nie dochodzi do skutku (np. na fakturze jest błąd, klient się rozmyślił, itp.), sprzedawca wystawia fakturę korygującą, po czym nie uzyskuje od nabywcy potwierdzenia odbioru korekty. Powody mogą być różne. Najprostszy to taki, że z nabywcą nie ma kontaktu, nie korzysta z e-maila, itp. Powód może być jeszcze inny – może polegać na tym, że nabywca odliczył już VAT z faktury i nie ma w interesie korygować zapisów, które nakażą w praktyce zwrócić odliczony podatek. Dlaczego ta sytuacja była problematyczna dla sprzedawcy?

Ponieważ jeżeli korekta prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT-em, to aby móc dokonać tego zmniejszenia, niezbędne jest uzyskanie od nabywcy potwierdzenia otrzymania korekty. Potwierdzenie to nie wymaga podpisu nabywcy – może mieć np. formę e-mailową. Ale jest ono tak ważne, że obniżenia VAT-u do zapłaty można dokonać dopiero w okresie, w którym uzyskało się wspomniane potwierdzenie.

Ta zasada nie zmieniła się w 2014 r. Ale w przepisach pojawił się od niej wyjątek. Jaki?

Otóż w ustawie o VAT 2014 nadal istnieje zapis, pozwalający na zmniejszenie VAT-u dopiero po uzyskaniu potwierdzenia od nabywcy (Art. 29a, Ust. 13), ale oprócz tego jest też taki zapis:

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. (Art. 29a, Ust. 15, pkt. 4).

Jeżeli te przesłanki zostaną spełnione, to VAT można obniżyć za ten okres, w którym tak się dzieje.

Innymi słowy, jeśli sprzedawca, który wystawił fakturę korygującą obniżającą VAT do zapłaty dopełni starań w dostarczeniu korekty i upewni się, że nabywca o tym wie, będzie mógł obniżyć podatek. Dowodami na to mogą być np. potwierdzenie pocztowe nadania listu z korektą do nabywcy, czy korespondencja e-mailowa. Oczywiście, nie ma absolutnej pewności, że dowody zostaną uznane przez fiskus, ale na pewno jest na to duża szansa. Warto o tym pamiętać.

Przyczyna korekty – na każdej fakturze korygującej

Druga zmiana, może nieco mniej ważna od powyższej, ale także istotna dotyczy zestawu elementów. Otóż od początku 2014 r. na każdej korekcie należy zamieszczać jej przyczynę, np. „zwrot towaru przez klienta”. Przed 2014 r. przyczynę korekty należało zamieścić tylko, jeśli zmiany prowadziły do obniżenia VAT do zapłaty.

Wystawiaj poprawne korekty – za darmo w inFakcie!

Oczywiście, korzystając z inFaktu wystawisz poprawną korektę ekspresowo – w paręnaście sekund. Zakładasz darmowe konto i gotwa korekta wyląduje na Twoim dysku juz po chwili 🙂

  • Zakładasz bezpłatne konto.
  • Wybierasz z menu „Faktura korygująca”.
  • Wypełniasz prosty formularz. Podajesz tylko NIP klienta – inFakt pobiera jego dane z GUS-u.
  • Zapisujesz i generujesz PDF z korektą.

I gotowe. To naprawdę proste. W dodatku do dyspozycji masz zespół księgowych, który służy Ci pomocą w tygodniu w godz. 7-22 i w godz. 9-17 w soboty.

Po prostu załóż bezpłatne konto i sprawdź!