Zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu - koniec od 1 kwietnia

Wiele wątpliwości budzi kwestia sprzedaży towarów do Unii Europejskiej przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT na podstawie limitu obrotów (150 tys. zł). Jeżeli korzystasz z tego typu zwolnienia, masz prawo sprzedawać swoje towary do krajów UE ze stawką „zw” bez dodatkowych obowiązków.

Pokaż więcej artykułów