Każda osoba, która prowadzi działalność zarobkową lecz nie założy firmy chociaż jest do tego zobligowana naraża się na wielorakie konsekwencje. Nie tylko związane z karami finansowi, ale również brakiem przywilejów dostępnych innym przedsiębiorcom. O jakie konsekwencje dokładnie chodzi? Definicji działalności gospodarczej należy szukać m.in. w ustawie o podatku dochodowym, ustawie […]

Zakładanie firmy to etap, na którym rodzi się chyba największa liczba pytań nowych przedsiębiorców. Odpowiadamy na najważniejsze z nich.  1. Jak założyć nową firmę? Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga dokonania dwóch obowiązkowych czynności i jednej opcjonalnej. Obowiązkowe jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) – co można zrobić […]

9 istotnych pytań w kontekście kasy fiskalnej

Kasa fiskalna z pewnością nie należy do ulubionych urządzeń, z których w działalności korzystają polscy przedsiębiorcy. Choćby z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące jej używania bywają skomplikowane przez co rodzą wiele pytań. Postanowiliśmy zebrać te najistotniejsze i przedstawić – oczywiście wraz z gotowymi odpowiedziami.

Kasa i palmtop

Czy sprzedaż telefonu będącego środkiem trwałym dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej rodzi obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższym artykule. Zapraszam!

Pokaż więcej artykułów