niezapowiedziana kontrola1 360x220

Wielu przedsiębiorców obawia się kontroli podatkowej. Uzasadnione jest to szczególnie wtedy, gdy brak jest czasu na ewentualne sprawdzenie swoich dotychczasowych rozliczeń i upewnienie się, że wszystkie obowiązki zostały dopełnione. Dowiedz się, w jakich przypadkach podatnik nie będzie miał szans na przygotowanie się do postępowania kontrolnego.

kontrola podatkowa

Kontrole mogą dotyczyć każdego, kto zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Aktualnie wyróżniane są dwa rodzaje takich postępowań, różniące się między sobą w wielu aspektach, a mianowicie kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe. Te drugie przeprowadzane są dopiero od marca 2017 roku przez Krajową Administrację Skarbową i zastąpiły dotychczasowe kontrole skarbowe i celne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się […]

Staż to forma dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy

W cyklu artykułów na temat dotacji, jakie możesz pozyskać z urzędu pracy nadszedł czas na omówienie stażu. Jest to nieco inna forma dotacji, ponieważ ogólnie rzecz ujmując nie otrzymujesz środków finansowych, ale darmowego „pracownika”. Nie ulega jednak wątpliwości, że staż to forma dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, która pozwoli na zoptymalizowanie Twoich kosztów.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jedną z form pomocy jaką możesz uzyskać z Powiatowego Urzędu pracy jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Są to środki, które możesz pozyskać, jeśli chcesz stworzyć i wyposażyć lub doposażyć istniejące już stanowisko pracy. Jakie są warunki otrzymania tej pomocy? O tym przeczytasz poniżej.

2_1_360x220

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą powinieneś zwrócić uwagę na wsparcie finansowe, jakie można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, tym bardziej, że po spełnieniu określonych warunków jest to dotacja bezzwrotna. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak uzyskać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ważne! Każdy Powiatowy Urząd Pracy tworzy swój wewnętrzny regulamin przyznawania […]

biznesplan

Każdy biznesplan musi posiadać swoją strukturę. Zazwyczaj biznesplan sporządzany jest w celu ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych lub dotację, dlatego też powinien uwzględniać wyłącznie rzeczowe dane. Struktura biznesplanu w dużej mierze uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, jak również celu w jakim jest on przygotowywany. Jakie elementy powinien zawierać typowy biznesplan, a także jakie dane powinny być […]

Pokaż więcej artykułów