Połączenie własnej firmy z etatem – to może się opłacać. Oczywiście jest tak dopóki prowadzenie firmy nie zagraża etatowi, co sprawia, że niektóre osoby wolą nie informować pracodawcy o tym, że prowadzą firmę. Ale czy faktycznie można tę informację zachować dla siebie?

Lekarze będący na rezydenturze w szpitalu mają podpisaną umowę o pracę z dyrektorem danego szpitala. Młodzi lekarze często uczestniczą w szkoleniach wyjazdowych, które są obowiązkowe i przewidziane w ramach danej specjalizacji. Kto w takiej sytuacji pokrywa koszty szkoleń lekarza rezydenta?

Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie pracownika, musi pamiętać o wielu kwestiach. W tym artykule przedstawiam najważniejsze 7 obowiązków pracodawcy.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu zapobiegać nieuczciwym praktykom stosowanych przez pracodawców. Od 2018 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 13,70 zł. Kogo będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa i w jaki sposób ją obliczamy przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Przepisy określają kategorię przychodów pracowniczych dość obszernie, ujmując w nich także nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia. Czym one są i kiedy nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika z tytułu umowy o pracę? Kiedy należy wliczyć je do podstawy obliczania składek ZUS? Przeczytaj koniecznie!

Pokaż więcej artykułów