Niespełna 3 miesiące temu Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w ustawie o kasach fiskalnych, a już od 1 kwietnia w życie weszły nowe przepisy. W najnowszym rozporządzeniu najwięcej uwagi poświęca się zawartości paragonu i precyzji w ujmowaniu kategorii towarów i usług. Na wdrożenie zmian i wymianę kas przedsiębiorcy mają pół roku.

Ważne zmiany dotyczące stosowania kas fiskalnych weszły w życie 1 stycznia 2013 roku. Uregulowały one kwotę limitu, czyli wielkości obrotu danej firmy w transakcjach z osobami prywatnymi, dającą zwolnienie z obowiązku instalowania kasy. Teraz po obniżeniu wynosi ona 20 tys. zł limitu dla wszystkich przedsiębiorców od momentu pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Ponadto jeśli przedsiębiorca założy firmę w 2013 roku to ta kwota limitu będzie niższa od ustalonej stawki o kwotę proporcjonalnie odliczoną o brakujące do pełnego roku miesiące. Wcześniej istniały dwie kwoty limitu:

  • 20 tys. zł – dla firm działających pierwszy rok,
  • 40 tys. zł – dla pozostałych działalności gospodarczych.

W świetle nowych przepisów jeśli przedsiębiorca przekroczy 20 tys. zł obrotu to nie musi natychmiast wymieniać kasy fiskalnej – ma na to 2 miesiące.

Kontrowersje wokół zmian

Na mocy rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących 1 kwietnia weszły w życie kolejne w tym roku zmiany. Najwięcej kontrowersji wzbudził zapis o konieczności zamieszczania na paragonie możliwie najpełniejszej nazwy towaru lub usługi.

Celem tego jest ułatwienie konsumentom żmudnego rozszyfrowywania tego co dokumentuje dany paragon, a organom podatkowym weryfikację i prawidłowe rozliczenie podatku według odpowiedniej stawki VAT.

Ta zmiana spowodowała, że przedsiębiorcy nie wiedzieli jak opisywać sprzedawane towary. Ilość pytań, jakie otrzymało Ministerstwo Finansów w tej sprawie, wymusiła wydanie oficjalnego wyjaśnienia.

Ministerstwo objaśnia problemową zmianę w zapisie na paragonie na przykładzie jabłek. Jeśli handlowiec oferuje 3 rodzaje jabłek w tej samej cenie – na paragonie wystarczy zapis „jabłka”. W przypadku jeśli cena każdego gatunku jest inna, wymagane jest doprecyzowanie, żeby zidentyfikować każdy rodzaj (np. „reneta”, „ligol”, „lobo”).

Zamiast zbyt ogólnego zapisu „nabiał” przedsiębiorca powinien dokładniej określić rodzaj produktu np. „jogurt”. Poprawne ustalenie kategorii ściśle wiąże się z odmiennymi stawkami VAT na różne produkty.

 Ważne dla sprzedawców – zmiany w przepisach o kasach fiskalnych

NIP nabywcy na paragonie

Paragon powinien dokumentować każdą sprzedaż na rzecz osób prywatnych, a także rolników ryczałtowych. W świetle nowych przepisów paragon fiskalny na żądanie kupującego może zawierać numer NIP. W takiej sytuacji może pełnić funkcję faktury uproszczonej, ale tylko jeśli łączna kwota towarów lub usług na paragonie nie przekracza 450 złotych lub 100 euro.

Jak wygląda paragon po zmianach?

Ważną zmianą jest konieczność umieszczenia na każdym paragonie widocznego napisu „Paragon fiskalny”. Ma to zapobiec drukowaniu przez kasy fiskalne dokumentów, które nie zawierają transakcji sprzedaży. Pomoże też identyfikować paragony od innych wydruków z kasy. W dalszej perspektywie zminimalizuje to pomyłki zarówno sprzedawców jak i kupujących.

Przed kwietniowymi zmianami cechy i wygląd paragonu były bardzo precyzyjnie określone: wysokość i ilość znaków w linii, a nawet szerokość taśmy paragonowej i wiele innych. Nowe przepisy mówią ogólniej: paragon fiskalny ma być czytelny i ma umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Ponadto zrezygnowano z wymogu, aby paragony były drukowane wyłącznie w języku polskim.

Opisane zmiany to nie wszystko, szczegółowy wykaz tego, co zawiera nowy paragon, jest dostępny w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących na rządowej stronie Internetowych Systemów Aktów Prawnych.

Inne terminy przeglądu technicznego

Zmiany objęły również doprecyzowanie terminu obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych. Przed 1 kwietnia przegląd był wymagany co 24 miesiące, obecnie właściciel kasy powinien dokonać konserwacji nie rzadziej niż co 2 lata. Wbrew pozorom jest to nie to samo.

Kiedy zbliża się termin dokonania przeglądu kasy fiskalnej przedsiębiorca sam podejmuje decyzję kiedy zaniesie swoją kasę do serwisu. Przed zmianami musiał dokonywać przeglądu dokładnie co 24 miesiące. Wyjątkiem są taksówkarze, którym czas na przegląd wydłużono z 13 do 25 miesięcy – ma to związek z takim samym terminem legalizacji taksometru.

Ile czasu na wprowadzenie zmian?

Rozporządzenie z 14 marca 2013 roku uwzględnia okres przejściowy – czas dla przedsiębiorców na kupienie lub dostosowanie kas fiskalnych do nowych wymogów (głównie chodzi o możliwość drukowania numeru NIP na paragonie).

Jeśli używasz kasy kupionej po 1 września 2011 możesz nadal jej używać. W innym przypadku należy wymienić kasę do 30 września 2013 r. W praktyce wygląda to nieco inaczej – Krajowa Informacja Podatkowa informuje, że konieczność wymiany kas fiskalnych spotkała się z dużym oporem społecznym. Ostatnie publikacje w Internecie podają, że Ministerstwo Finansów wycofuje się z projektu obowiązkowej wymiany kas.

Kwietniowe zmiany nie przynoszą rewolucji w zakresie kas i paragonów, ale motywują przedsiębiorców do wymiany sprzętu na bardziej nowoczesny i funkcjonalny. W razie kontroli taki przedsiębiorca może spać spokojnie.

Jak uniknąć konieczności kupna kasy fiskalnej?

Jeśli jeszcze nie posiadacie kasy fiskalnej – mamy dobrą wiadomość. Kupna kasy można uniknąć. Jak? Sprawdźcie w tym artykule!