Zniszczona lub zgubiona faktura to nie problem, pod warunkiem, że korzystasz z inFaktu. W razie potrzeby w kilka chwil wystawisz zgodny z prawem, profesjonalny duplikat faktury. Kliknij i dowiedz się jak to zrobić.

Faktury elektroniczne a duplikaty

Dla kontrahentów, którzy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgubienie lub zniszczenie faktury zwykle nie stanowi problemu. Wówczas mogą po prostu otworzyć raz jeszcze e-maila z fakturą i wydrukować załączony dokument, ponieważ faktura bez podpisu jest ważna.

Są jednak kontrahenci, którzy wymagają dostarczania faktur pocztą tradycyjną, a w razie zgubienia lub zniszczenia dokumentu, mogą poprosić o wystawienie duplikatu. Oczywiście inFakt.pl daje taką możliwość.

Wystawienie duplikatu faktury jest proste

Aby wystawić duplikat faktury wystawionej w inFakcie, należy wykonać następujące kroki:

  • klikamy w zakładkę Przychody
  • klikamy w dowolną fakturę
  • klikamy w link Drukuj fakturę w menu po prawej
  • wybieramy

1. duplikat oryginału – jeżeli duplikatu potrzebuje nabywca

lub

2. duplikat kopii – jeżeli duplikatu potrzebuje sprzedawca

 • klikamy Drukuj

Gotowe!

Chwilę później zapiszesz na dysku gotowy PDF z duplikatem faktury.

Czym jest duplikat faktury?

Warto wiedzieć, że duplikat faktury to nie to samo co kopia. O ile kopia faktury to po prostu jej druga wersja sporządzana dla sprzedawcy, o tyle duplikat faktury to odrębny dokument, który powinien posiadać:

 • numer
 • datę wystawienia duplikatu
 • datę wystawienia pierwotnej faktury

Duplikat faktury jest traktowany na równi z pierwotnym dokumentem. Jego wystawienie nie wiąże się z koniecznością dokonywania korekt w rozliczeniach podatkowych.

fot. chatchavan