Jesteś cudzoziemcem i zastanawiasz się nad tym, z iloma kłopotami wiąże się zakładanie firmy w Polsce i czy w ogóle jest to możliwe? Nie każdy może liczyć na szybkie załatwienie formalności – decydujący okazuje się kraj pochodzenia.

Kraje UE „bez formalności”

W korzystnej sytuacji znajdują się obywatele państw członkowskich UE, krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą oni prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak Polacy, a to znaczy, że wystarczy uzyskać wpis do CEIDG i… można minimalizować wydatki, maksymalizować koszty oraz cieszyć się zyskiem.

Zakładanie firmy przez obcokrajowca wymaga czasami dodatkowych pozwoleń

Jeśli obywatel kraju innego niż wymienione wyżej chce założyć firmę w Polsce, musi spełnić konkretne warunki ustawy o swobodzie działalności, m.in.:

  • posiadać zezwolenie na stały pobyt
  • dysponować zezwoleniem na pobyt czasowy (np. w przypadku studiów stacjonarnych lub posiadania tutaj rodziny)
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • posiadać status uchodźcy
  • posiadać ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany
  • mieć ważną Kartę Polaka.

Cudzoziemcy nie mający powyższych uprawnień (czyli przebywający na podstawie wizy lub za granicą) mogą prowadzić działalność jedynie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obcokrajowiec księgowość

Nie każdy obcokrajowiec może prowadzić firmę w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów i o tym warto pamiętać planując uruchomienie własnego biznesu.

Zakładanie firmy w Polsce z inFakt

Jeśli masz wątpliwości co do tego, w jaki sposób dopełnić formalności, inFakt może Tobie w tym pomóc.

Sprawdź za darmo jak proste jest korzystanie z inFaktu i powierz nam wygodne założenie firmy.