inFakt gotowy na zmiany w VAT 2014

Jeśli obawiacie się zmian w VAT, które nastały z początkiem 2014 r. z przyjemnością chcielibyśmy Was uspokoić. W inFakcie zmiany w VAT to nie problem. Zmieniliśmy nasz program księgowy w taki sposób, aby Wasze rozliczenia były dokonywane zgodnie z nowymi zasadami. Przed Wami najciekawsze nowości w inFakcie.

Zmiany w VAT 2014 r. opisywaliśmy już wielokrotnie. Teraz zaś przyszedł czas na informację o tym, co zmieniliśmy w inFakcie, aby te zmiany uwzględnić. Poniżej znajdziecie wybór najważniejszych nowości.

Pamiętajcie też, że nasi księgowi czekają na Wasze pytania – jeśli tylko macie wątpliwości. Możecie je zostawić choćby w komentarzach pod tym postem 🙂

1. Nowy moment powstania obowiązku podatkowego VAT

Zmiana:

Obowiązek podatkowy w VAT, według ogólnej zasady w 2014 r. powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady jest kilka wyjątków. Dla pewnych dostaw towarów i usług obowiązek podatkowy VAT powstaje w dniu wystawienia faktury. Dotyczy to następujących transakcji:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podatnika,
 • dostawy książek i ich drukowania na rzecz podatnika,
 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Uwaga: Powyższa lista dotyczy tylko transakcji krajowych. Dla transakcji zagranicznych stosuje się zasady ogólne.

W inFakcie:

W 2014 r. inFakt domyślnie rozlicza VAT dla większości transakcji według daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Jeśli jednak użytkownik dokonuje sprzedaży towarów i usług z powyższej listy (dla których VAT rozlicza się w terminie wystawienia faktury), powinien włączyć opcję wyboru obowiązku podatkowego w aplikacji. W tym celu należy:

 1. Kliknąć link Ustawienia w prawym górnym rogu aplikacji.
 2. W kolumnie Faktury kliknąć link Wybór obowiązku podatkowego VAT.
 3. Zaznaczyć pole Tak.
 4. Kliknąć Zapisz.

Wybór obowiązku podatkowego

Uwaga: Aplikacja nie weryfikuje, czy użytkownik wystawił fakturę w nakazanych ustawowo terminach.

Przykład:

Użytkownik zrealizował usługę budowlaną dla innego przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, przy czym fakturę należy wystawić do 30 dni, licząc od dnia zakończenia usługi. Użytkownik powinien wystawić fakturę w tych terminach, a podczas wystawiania faktury przy opcji Moment obowiązku podatkowego VAT zaznaczyć pole w dniu wystawienia faktury.

Jeśli nie jesteś pewien kiedy rozliczać VAT w Twojej branży, zapraszamy do kontaktu z księgowymi inFakt.

2. Wcześniejsze wystawienie faktury

Zmiana:

Od 2014 r. fakturę można wystawić do 30 dni przed terminem dostawy towarów lub wykonania usługi. Ta nowa zasada sprawia, że faktura staje się niejako wezwaniem do zapłaty. Fakt wystawienia faktury jednak według ogólnej zasady nie zmienia terminu rozliczenia VAT-u (oczywiście z wyjątkiem tych transakcji, dla których VAT trzeba rozliczać według daty wystawienia faktury).

W inFakcie:

Jeśli użytkownik spróbuje wystawić fakturę jeszcze wcześniej niż 30 dni przed sprzedażą, inFakt.pl na to nie zezwoli informując z jakiego powodu. Dzięki temu zabezpieczamy naszych użytkowników przed nieprawidłowym, zbyt wczesnym fakturowaniem.

nie można wystawic

3. Rozliczanie kosztów według daty otrzymania z uwzględnieniem daty sprzedaży

Zmiana:

Od początku 2014 r. VAT z faktur zakupowych można odliczyć, gdy powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, ale nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury.
W związku z tym może się zdarzyć, że przedsiębiorca otrzyma fakturę zanim powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, np. otrzymał fakturę przed dostawą towaru. W takim wypadku otrzymana faktura nie daje prawa do odliczenia do czasu otrzymania możliwości „rozporządzania towarem”.

To sprawia, że nabywca musi znać nie tylko swoje prawa do odliczeń VAT, ale także wiedzieć, kiedy VAT rozlicza sprzedawca. Standardowo jest to oczywiście termin wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

W inFakcie:

Aby móc prawidłowo księgować faktury otrzymane przed sprzedażą lub zapłatą, należy uaktywnić odpowiednią opcję. Jest ona dostępna w Ustawieniach, w kategorii Faktury pod nazwą Data otrzymania dostawy.

Po zaznaczaniu opcji Tak i kliknięciu Zapisz, można przejść do księgowania faktury otrzymanej przed dostawą towaru lub usługi.

Po przejściu do zakładki Koszty, a następnie Koszty firmy, przy polach związanych z datami, pojawi się nowe pole: Data otrzymania dostawy.

Jeśli data otrzymania dostawy jest nieznana, należy kliknąć czerwony krzyżyk obok daty, tak by zniknęło pole i pojawił się opis nieznana.

Po kliknięciu Zapisz, aplikacja nie będzie odliczać VAT-u wykazanego na takiej fakturze. Aby aplikacja odliczyła VAT, należy kliknąć przycisk i podać datę otrzymania towaru lub usługi. Aplikacja odliczy VAT w podanej dacie, chyba że data otrzymania faktury przypada na późniejszy termin.

Data otrzymania dostawy 2

4. Faktura za media odliczana w dacie otrzymania

W związku z tym, że od 1 stycznia u sprzedawców mediów (m.in. prądu, gazu) obowiązek podatkowy powstaje zawsze w dniu wystawienia faktury, otrzymanie faktury daje od razu prawo do odliczenia VAT. Aplikacja uwzględnia tę zmianę, w związku z czym VAT z faktur za media jest odliczany w dacie otrzymania faktury.

5. Wystawianie faktur zaliczkowych dla niektórych transakcji

Zmiana:

Według nowych przepisów wystawienie faktury zaliczkowej nie jest prawidłowe w przypadku niektórych towarów oraz usług (m.in. świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług budowlanych na rzecz przedsiębiorców, a także najmu, dzierżawy).

W inFakcie:

W związku z tym inFakt będzie próbował rozpoznawać takie transakcje, a gdy tak się stanie wyświetli komunikat, który ostrzeże przed nieuprawnionym wystawieniem faktury zaliczkowej; aplikacja umożliwi jednak zignorowanie tego komunikatu.

Faktura zaliczkowa - ostrzeżenie

6. Uwzględnienie przepisów przejściowych

Zmiana:

Te transakcje, które miały miejsce w 2013 r. rozlicza się według starych zasad. Nie zmienia tego nawet sytuacja, w której termin wystawienia faktury wypada w 2014 r.

W inFakcie:

Jeśli użytkownik poda datę wykonania usługi lub dostarczenia towaru do 31 grudnia 2013 r. włącznie, ale datę wystawienia faktury już w 2014 r., to obowiązek podatkowy wystąpi według starych zasad, czyli w 2014 roku. inFakt rozliczy transakcję właściwie.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – komentarze czekają, z przyjemnością odpowiemy! 🙂