eDowód. Loguj się do urzędów online

Jeśli posiadasz nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) i smartfon z czytnikiem zbliżeniowym NFC. Nowe dowody wydawane są od 4 marca 2019 r. i umożliwiają…