3,5 miliona elektronicznych PIT-ów za 2012 rok


7 maja 2013 3 min. czytania

Ostatniego dnia kwietnia upłynął termin składania deklaracji podatkowej PIT za 2012 rok. Do ostatniej chwili podatnicy składali rozliczenia zarówno osobiście jak i przez Internet. W tym roku ustanowiono nowy rekord w liczbie deklaracji złożonych drogą elektroniczną – do systemu e-Deklaracje napłynęło 3 mln 557 tys. 207 PIT-ów.

3,5 miliona elektronicznych PIT-ów za 2012 rok

Rozwój systemu e-Deklaracje

Elektroniczny system e-Deklaracje uruchomiono 1 stycznia 2008 roku. Początkowo złożenie zeznania wymagało od podatnika posiadania podpisu elektronicznego, ale od kwietnia 2009 roku taki podpis już nie jest wymagany. System rozwijał się z biegiem lat – w 2009 elektronicznie można było złożyć wyłącznie PIT-37, od 2010 również deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

W kolejnym roku rozszerzono możliwości systemu o cztery rodzaje PIT-ów, a także dodano nową funkcjonalność – możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z nich pełnomocnictwa.

Coraz więcej e-deklaracji

Dzięki udoskonalaniu i rozwijaniu możliwości systemu, rośnie popularność systemu e-Deklaracje, a tym samym PIT-ów składanych elektronicznie. W kolejnych latach, liczby PIT-ów złożonych przez Internet prezentowały się następująco:

 • 2011 r. – prawie milion
 • 2012 r. – ponad 2 mln
 • 2013 r. – 3 mln 557 tys. 207

Poza najpopularniejszymi formularzami rocznymi PIT, w elektronicznym systemie można składać również inne zeznania podatkowe, m.in. CIT i VAT, co jest interesujące głównie dla przedsiębiorców. Zwłaszcza ciekawa jest obecnie opcja składania VAT-7(K) przez Internet bez posiadania podpisu elektronicznego.

Według danych Ministerstwa Finansów, do końca kwietnia bieżącego roku przez system e-Deklaracje złożono ponad 12 milionów różnych deklaracji elektronicznych. Dla porównania podajemy wyniki z poprzednich lat:

 • 2012 r. – ponad 11 mln
 • 2011 r. – ponad 6 mln
 • 2010 r. – około 3,5 mln
 • 2009 r. – 760 tys.
 • 2008 r. – niewiele ponad 100 tys.

Te liczby są dowodem na to, że zainteresowanie platformami e-administracyjnymi rośnie z roku na rok, a informatyzacja urzędów to strzał w dziesiątkę.

Bezpieczne e-Deklaracje

Do korzystania z systemu e-Deklaracje wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Dane podawane w deklaracji muszą być autoryzowane przed podatnika. Pozwala to wyeliminować sytuacje, kiedy ktoś chce się pod niego podszyć.

Po przesłaniu formularza użytkownik otrzymuje potwierdzenie poprawnego przebiegu całej operacji w postaci wygenerowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru. UPO jest traktowane tak samo jak dowód nadania listu poleconego – jest oficjalnym dowodem na złożenie e-deklaracji podatkowej np. w sytuacji kontroli urzędu skarbowego.

Deklaracja elektroniczna ma taką samą rangę ważności jak dokument złożony przez podatnika osobiście.

Konsekwencje dla spóźnionych podatników

Jeśli podatnik nie złożył deklaracji PIT do końca kwietnia to może ponieść konsekwencje. Osoby, które nie rozliczyły się na czas z fiskusem, mogą otrzymać grzywnę.

Jeśli składasz PIT po terminie to do deklaracji musisz również dołączyć wyjaśnienie przyczyny tego opóźnienia. Dołączenie wyjaśnienia w większości przypadków sprawia, że urząd skarbowy rezygnuje z wymierzenia kary finansowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu