Duży ZUS w 2015 r. – jak wylicza się wysokość składek?

Prawie 1100 zł miesięcznie muszą płacić przedsiębiorcy na dużym ZUS-ie. To kilkadziesiąt złotych więcej niż w ubiegłym roku. Z czego właściwie wynikają podwyżki składek pełnego ZUS-u w 2015 r.?

Duży ZUS to obowiązek zapłaty wyższych składek

Po upływie dwóch pełnych lat prowadzenia działalności przedsiębiorca przechodzi z małego na duży ZUS. W prostej linii oznacza to konieczność płacenia wyższych składek. Preferencyjne składki ZUS w 2015 r. wynoszą 446,88 zł, zaś z tytułu dużego ZUS-u przedsiębiorcy muszą płacić 1095,37 zł, czyli przeszło dwa razy więcej. Co istotne każdego roku obie daniny idą w górę.

Szczegóły dotyczące małego ZUS-u można znaleźć w jednym z poprzednich artykułów na naszym blogu.

A jak w rozbiciu na poszczególne składki wyglądają szczegóły wzrostu wysokości dużego ZUS-u? Obrazuje to poniższa tabela.

StawkaDuży ZUS 2014Duży ZUS 2015Wzrost wysokości składek
Składka emerytalna19,52%438,73 z463,68 zł24,95zł
Składka rentowa8,00%179,81 zł190,03 zł10,22 zł
Składka chorobowa (dobrowolna)2,45%55,07 zł58,20 zł3,13 zł
Składka wypadkowa1,93%43,38 zł45,85 zł2,47 zł
Fundusz pracy2,45%55,07 zł58,20 zł3,13 zł
Razem społeczne:772,06 zł815,96 zł43,90 zł
Składka zdrowotna9%270,40279,41 zł9,01 zł
Składki ZUS razem:1042,46 zł1095,37 zł52,91 zł

Jak więc można zauważyć przedsiębiorcy opłacający pełny ZUS muszą płacić miesięcznie 52,91 zł więcej niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Skąd wzięła się podwyżka?

Duży ZUS 2015 – istotne przeciętne wynagrodzenie

To ile zapłacą przedsiębiorcy na dużym ZUS-ie zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce ustalanego przez GUS. Wysokość składek ustala się biorąc za podstawę 60% tego wynagrodzenia. W ciągu ostatniego roku nastąpił jego wzrost z 3746 do 3959 zł.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi więc 60% z 3959 zł, czyli 2375,40 zł. Razem ze składką zdrowotną przedsiębiorcy muszą, co miesiąc płacić przeszło 50 zł więcej niż przed rokiem.

Warto przy tym pamiętać, że istnieje możliwość, by składkę zdrowotną w większej części odliczyć od podatku.

Masz pytania związane z prowadzeniem firmy? Załóż konto w inFakt

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuje regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!