W 2014 r. przedsiębiorcy płacą więcej za duży ZUS

Właściciele firm działających na rynku od dłuższego czasu powinni się przygotować na wyższy duży ZUS 2014 r. W górę pójdzie bowiem przeciętne wynagrodzenie, które stanowi podstawę od jakiej wyliczane są składki dla przedsiębiorców. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.

Duży ZUS 2014 – przedsiębiorcy płacą ponad 80 zł więcej za składki społeczne

Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2014 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniesie w przyszłym roku 3746 zł brutto. Tym samym będzie wyższe o 33 złote niż ma to miejsce w tym roku, kiedy kształtuje się na poziomie 3713 zł brutto. Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców? Niestety wzrost składek społecznych dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS.

Bierze się to z faktu, że składki te ustalane są biorąc za podstawę 60% przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tym podstawa wyniesie w 2014 r. 2247,60 zł. Tym samym przedsiębiorcy zapłacą rocznie ponad 80 zł więcej do ZUS. Oto jak przedstawiają się w szczegółach zmiany w wysokości składek ZUS:

StawkaDuży ZUS 2013Duży ZUS 2014Wzrost wysokości składek
Składka emerytalna19,52%434,87 zł438,73 zł3,86 zł
Składka rentowa8,00%178,22 zł179,81 zł1,59 zł
Składka chorobowa (dobrowolna)2,45%54,58 zł55,07 zł0,49 zł
Składka wypadkowa1,93%43 zł43,38 zł0,38 zł
Fundusz pracy2,45%54,58 zł55,07 zł0,49 zł
Razem społeczne:765,25 zł772,06 zł6,81
Składka zdrowotna9%261,73 zł270,408,67 zł
Składki ZUS razem:1026,98 zł1042,46 zł15,48 zł

Powyższe kwoty to tzw. duży ZUS, przy czym przez pierwsze 24 pełne miesiące prowadzenia firmy niektórym przedsiębiorcom przysługuje prawo do niższych składek. Sprawdź mały ZUS na 2014 r.

Wpłata nieodpowiedniej składki ZUS – jakie konsekwencje?

Opłacanie właściwych składek ZUS jest o tyle istotne, że w przypadku pomyłki, np. wpłaty składki społecznej na konto składki zdrowotnej, przedsiębiorca narazi się na pewne konsekwencje. W przypadku gdy wpłacona kwota jest zbyt wysoka ZUS nie przekaże nadpłaty automatycznie na poczet przyszłych składek. Konieczne jest złożenie w tym celu odpowiedniego wniosku. Przedsiębiorca musi w nim wskazać cel, na który powędruje nadpłata. Należy więc zaznaczyć środki opłacą składki tego samego rodzaju czy też inne.

Przedsiębiorca może również wnioskować o zwrot nadpłaty na konto bankowe. Szansa na rozdysponowanie pieniędzy istnieje przez 5 lat. Po upływie tego terminu zobowiązanie odnoszące się do zapłaty zbyt wysokich składek przedawnia się, a środki przepadają.

A co się dzieje kiedy przedsiębiorca wpłaci do ZUS zbyt niską kwotę składek? Może mieć to dwojakie konsekwencje:

  • powstanie zaległości, od której może się pojawić obowiązek zapłaty odsetek,
  • utrata świadczeń, do których przedsiębiorcę uprawniają składki.

Druga z tych opcji może być nieprzyjemna w przypadku ubezpieczenia chorobowego (daje prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego), a także zdrowotnego (daje prawo do opieki zdrowotnej NFZ). Utrata świadczeń nie zwalnia jednak przedsiębiorcy od konieczności zapłaty odsetek ze względu na zwłokę. Sposób ich wyliczenia jest identyczny jak w przypadku odsetek związanych z zaległymi kwotami podatku. Nie ma obowiązku zapłaty odsetek, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Jak opłacać składki ZUS?

Do opłacania składek ZUS co miesiąc zobowiązane są wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tego obowiązku należy dopilnować nie później niż do:

  • 10. dnia kolejnego miesiąca – w przypadku, kiedy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie,
  • 15. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Jeżeli któryś ze wspomnianych terminów wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Składki ZUS można opłacić przelewem na poczcie, w banku lub przez Internet. Warto wiedzieć, że data zapłaty to moment „wyjścia” pieniędzy z konta przedsiębiorcy, a nie wykonania polecenia przelewu.

Aktualne składki ZUS – zawsze pod ręką!

Na koniec dobra wiadomość – nie musisz szperać za właściwymi składkami ZUS, gdy się zmienią. Wystarczy, że masz konto na inFakcie. Jak to działa?

  • Co miesiąc (ok. 10-go) logujesz się na inFakt.
  • Otwierasz zakładkę Księgowość a potem Składki ZUS.
  • Sprawdzasz kwoty składek do zapłaty.
  • Sprawdzasz numery kont ZUS-u do przelewów.

I tyle. Składki ZUS z głowy. Nigdy więcej nie szukasz kwot składek, bo księgowi inFakt dbają o to za Ciebie 🙂

Po prostu załóż darmowe konto na inFakt i sprawdź jak to działa!