Coworking w Polsce 2011

Informacje o badaniu

Zjawisko coworkingu zdobywa w Polsce coraz większą popularność.

Jest to idea, w ramach której ludzie wolnych zawodów, freelancerzy, spotykają się w biurze coworkingowym i pracują niezależnie nad własnymi projektami.

W celu poznania specyfiki polskiego coworkingu oraz popularyzacji tego zjawiska, firma inFakt we współpracy z 10 wiodącymi centrami coworkingowymi w Polsce oraz agencją badawczą 4P research mix przeprowadziła badanie coworkerów, które pokazuje kim jest polski coworker i dlaczego zdecydował się na taką formę pracy.

W badaniu wzięły udział następujące biura coworkingowe:

 • Antwork/Gdańsk
 • Biurco/Warszawa
 • Biuro Coworkingowe ParkIdea/Poznań
 • COPOINT/Warszawa
 • COCOBAR coworking place & community/Wrocław
 • Coworking Center/Łódź
 • Coworking Club/Warszawa
 • Creative Hub/Warszawa
 • Garden Office/Lublin
 • Studio Kreatywnej Współpracy/Kraków

Czas realizacji badania:
Listopad 2010 – Marzec 2011

Wielkość próby:
N = 96

Metoda:
Badanie prowadzone jest metodą wywiadów internetowych (CAWI); Respondenci rekrutowani są poprzez wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną


Najważniejsze wnioski

 1. Najczęściej wiedza o biurze coworkingowym jest czerpana z Internetu (73%) a zdecydowanie rzadziej od znajomych (36%);
 2. Ponad 60% respondentów korzysta z biura coworkingowego od pół roku do roku. Blisko połowa (43%) korzysta z takiego biura codziennie, a kolejne 41% kilka dni w tygodniu. Najczęściej respondenci mają w biurze coworkingowym wykupiony miesięczny abonament (59%);
 3. 71% respondentów jako główny powód skorzystania z biura coworkingowego wymienia chęć oddzielenia pracy od życia prywatnego. Najczęściej wymienianą główną zaletą biura jest możliwość wymiany doświadczeń zawodowych z innymi użytkownikami biura (41%), ale także istotne wydają się przystępne ceny oraz satysfakcjonujące warunki do spotkań biznesowych;
 4. Typowy użytkownik biura coworkingowego jest zwykle mężczyzną między 26 a 30 lat ( 33% wskazań) z wyższym wykształceniem i mieszkańcem województwa mazowieckiego.Najczęściej prowadzi działalność gospodarczą w informatyce i oprogramowaniu, a nieco rzadziej w marketingu, reklamie czy public relations. Jest on najczęściej przedsiębiorcą lub freelancerem.

  Coworker obsługuje zwykle małe firmy do 50 osób. Co trzeci z nich posiada pracowników/współpracowników, którzy zwykle są zatrudnieni na umowę o dzieło. Większość coworkerów działa na rynku krajowym i najczęściej jest w branży między rok a trzy lata. 65% z nich jest zadowolonych ze swojego dochodu. Coworkerzy patrzą z optymizmem w przyszłość – 72% prognozuje wzrost dochodu w ciągu najbliższego roku.

  Główne przeszkody w prowadzeniu firmy coworkerzy upatrują w biurokracji i konieczności samodzielnego pozyskiwania zleceń. Ich największe koszty generuje ZUS oraz podatki;

 5. Blisko 70% coworkerów zatrudnia biuro rachunkowe do prowadzenia księgowości, a 8% robi to samodzielnie;
 6. Jako główny powód samodzielnego prowadzenia księgowości wymieniano małą liczbę dokumentów oraz posiadanie pomocy ze strony innej osoby.
 7. We współpracy z biurem rachunkowym najczęstszym wymienianym problem (przez 15% respondentów) jest niezadowalające doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i podatków oraz utrudniony dostęp do dokumentów ( 8%)
 8. Aż 30% coworkerów rozważa wprowadzenie aplikacji internetowej do samodzielnego prowadzenia księgowości. Potencjalnymi czynnikami zachęcającymi do rozważenia aplikacji online są: łatwość/ intuicyjność obsługi oraz niższa cena niż w przypadku tradycyjnej księgowości;

Korzystanie z biura coworkingowego

Źródłem informacji o istnieniu biur coworkingowych dla zdecydowanej większości ankietowanych (73%) jest Internet, rzadziej znajomi (36%) oraz prasa (18%). 34% ankietowanych korzysta z biura coworkingowego ponad pół roku, a 32% od ponad miesiąca do pół roku.

Tylko 15% ankietowanych jest klientami biur coworkingowych ponad rok, a 19% korzysta z biura nie dłużej niż miesiąc.

1


2

Większość coworkerów posiada abonament miesięczny na korzystanie z biura (59%), rzadziej wynajmują oni biurko na godziny (17%) czy umawiają się tylko na spotkania (8%).

Coworkerzy najczęściej korzystają z biur codziennie (43%) lub kilka razy w tygodniu (41%).

3


4


Powody skorzystania z biura coworkingowego

Najczęstszym powodem korzystania z biura coworkingowego jest chęć oddzielenia pracy od życia prywatnego (71%) oraz poszukiwanie warunków do efektywnej pracy (50%).

43% ankietowanych jako powód korzystania z biura wskazuje dobre warunki do spotkań biznesowych i możliwość nawiązania interesujących kontaktów. Coworkerzy doceniają też niskie opłaty za powierzchnię biurową (41%).

5


6


Branża i aktywność zawodowa

Coworkerzy to najczęściej osoby prowadzące działalność w informatyce/oprogramowaniu (21%), marketingu, reklamie oraz public relations (17%). W większości prowadzą działalność gospodarczą (57%), ale są też osoby zatrudnione
na umowę o pracę (33%) czy umowę cywilnoprawną (24%). Najczęściej jednak określają swój status zawodowy jako przedsiębiorca (48%) oraz freelancer (44%).

7


8


9


Pracownicy

Coworkerzy w większości pracują samodzielnie i nie zatrudniają pracowników (63%). W innym przypadku współpraca najczęściej oparta jest na umowie o dzieło (35%) lub umowie o pracę (23%).

10


11


Klienci

Pytani o ilość obsługiwanych klientów, to ankietowani coworkerzy wskazywali najczęściej na przedział od 2-5 (35%) oraz powyżej 10 (30%). Tylko z jednym klientem współpracuje 20% ankietowanych.

Klientami coworkerów najczęściej są małe firmy (56%) oraz mikrofirmy (42%), natomiast 28% respondentów pracuje dla dużych firm, a 21% dla korporacji.

12


13


Staż i obszar działalności

Większość coworkerów zdecydowała się na taką formę działalności żeby mieć wpływ na to czym się zajmuje (66%) oraz ze względu na brak szefa i niezależność (59%).

Z badania wynika, że coworkerzy najczęściej prowadzą działalność na rynku krajowym (41%), od 1-3 lat (39%).

14


15


16


Dochód

Średnie miesięczne dochody coworkerów znajdują się najczęściej w przedziale powyżej 4 000 – 6 000 zł netto. Z pytań o ocenę satysfakcji finansowej wynika, że 65% ankietowanych jest zadowolonych ze swoich dochodów, a 72% z nich spodziewa się wzrostu dochodu w stosunku do poprzedniego roku.

17


18


19


Prowadzenie księgowości

Ponad połowa ankietowanych coworkerów samodzielnie wystawia faktury i rachunki za pomocą aplikacji desktopowych, a 23% korzysta z aplikacji online.

Do prowadzenia księgowości 68% coworkerów zatrudnia biuro rachunkowe, a 27% rozlicza się samodzielnie, z czego 7% za pomocą aplikacji online.

20


21


Samodzielne prowadzenie księgowości

O samodzielnym prowadzeniu księgowości przez ankietowanych coworkerów zdecydowała mała ilość dokumentów (65%) oraz posiadanie osoby, która pomaga w prowadzeniu księgowości (55%).

22


Biuro rachunkowe

Za niedogodność we współpracy z biurem rachunkowym ankietowani uważają niski poziom doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów i podatków (15%) oraz utrudniony dostęp do dokumentów (8%).

24


Aplikacje online

30% coworkerów rozważa zmianę sposobu prowadzenia księgowości na aplikację online. Za czynniki zachęcające do takiej zmiany ankietowani najczęściej wskazywali: łatwość/intuicyjność obsługi (39%) oraz niższą niż w przypadku tradycyjnej księgowości cenę.

25


26


Problemy w prowadzeniu Firmy

Największą przeszkodą w prowadzeniu firmy zdaniem ankietowanych są biurokracja (23%), konieczność samodzielnego pozyskiwania zleceń (20%) oraz opóźnienia w płatnościach ze strony klientów (20%).

Największym kosztem dla firmy jest według respondentów ZUS (58%) oraz podatki (46%).

27


28


Dane demograficzne

Jak wynika z badania z biur coworkingowych korzystają najczęściej osoby w wieku 26-30 lat (33%), z wyższym wykształceniem (52%), najczęściej mężczyźni (64%).

Coworking jest najbardziej popularny w woj. Mazowieckim.

29


30


31


32


Partnerzy badania

partners


Cytowanie badania lub jego części możliwe jest pod warunkiem podania źródła: 4P research mix na zlecenie www.inFakt.pl

Kontakt prasowy

Piotr Sarota
konsultant public relations
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom. +48 606 895 326
Email: piotr(at)sarota.pl
www.sarota.pl
Katarzyna Tomczak
senior account manager
Tel. +48 12 290 04 98
Kom. +48 662 858 219
Email: katarzyna.tomczak(at)sarota.pl