spółka z o.o. spółka komandytowa

Wydawałoby się, ze w tytule niniejszego artykułu pojawia się błąd. Możliwa jest jednak taka konstrukcja, która łączy spółkę komandytową ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje wówczas „Spółka z o. o. spółka komandytowa”. Co więcej, ta forma prawna jest coraz częściej spotykana w praktyce. Zapewnia bowiem dość daleko idące bezpieczeństwo finansowe […]

zakładanie spółki

Spółka komandytowa jest w zasadzie bardzo podobna do spółki jawnej. Sam Kodeks spółek handlowych wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych odrębnie, stosuje się do tej formy działalności odpowiednio przepisy o spółce jawnej. O podstawowych różnicach między spółkami można przeczytać w niniejszym artykule.

spółka komandytowo-akcyjna

Spółka partnerska to spółka utworzona przez partnerów (wspólników), w celu wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami w spółce partnerskiej, mogą zatem być, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, jawnej i komandytowej, wyłącznie osoby fizyczne.

spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, która co do zasady jest umową między przedsiębiorcami, spółka jawna jest odrębnym podmiotem. To spółka jest stroną umów, może występować w sądzie jako powódka lub pozwana, działa na rynku pod własną nazwą.

RODO dla lekarzy

Niezależnie od tego, czy lekarz prowadzi własny gabinet czy też pracuje w szpitalu, zobowiązany jest przestrzegać i stosować w swojej praktyce lekarskiej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych.  Sprawdź jak w praktyce wygląda RODO dla lekarzy.

spółka cywilna - najważniejsze informacje

Spółka cywilna to po prostu umowa pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Może być zawarta pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo, ale także między spółkami posiadającymi podmiotowość prawną. Na jej mocy wspólnicy zobowiązują się one do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa spółki cywilnej nie tworzy zatem nowego podmiotu prawa, jak jest w […]

RODO - ochrona danych osobowych

Po wejściu w życie rozporządzenia RODO powszechnie powtarzanym hasłem jest ochrona danych osobowych. Warto jednak zatrzymać się i zastanowić, czym tak naprawdę są dane osobowe i co rzeczywiście podlega ochronie.

RODO dla blogerów

Prowadzący bloga zastanawiają się zapewne, jak wejście w życie RODO może zmienić ich zakres obowiązków i czy w ogóle będzie ich dotyczyło. Jak to zwykle bywa w prawie, odpowiedź na to pytanie uzależniona będzie od tego, jakie czynności podejmowane są przez blogera. Czy rzeczywiście przetwarza dane osobowe osób fizycznych, czy wysyła […]

Pokaż więcej artykułów