7 najciekawszych pytań użytkowników inFaktu we wrześniu

W ostatnich tygodniach na naszym blogu pojawiło się sporo tekstów, w których odpowiadaliśmy na pytania dotyczące m.in. kosztów, zakładania firmy, czy amortyzacji. Teraz nadszedł czas na najciekawsze zagadnienia poruszone przez klientów inFaktu we wrześniu. Jakie kwestie Was nurtowały?

1. Kiedyś konieczne było zgłoszenie faktu zatrudnienia osoby bezrobotnej do urzędu pracy (niezależnie od tego czy osoba była zarejestrowana jako bezrobotna czy nie). A jak jest teraz?

Do 1 lutego 2009 r. pracodawca miał obowiązek zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. Musiał tego dopilnować do 5 dni od momentu zatrudnienia, składając odpowiednie pismo.

Aktualnie pracodawca nie ma już takiego obowiązku. Konieczność powiadomienia urzędu pracy o zatrudnieniu spoczywa na bezrobotnym. Zobligowany jest tego dokonać w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy.

2. Czy możliwe jest wrzucenie w koszty wydatków na edukację oraz zakup okularów korekcyjnych?

Co do rozliczania kosztów edukacji, to można to robić, o ile dany wydatek wiąże się z działalnością w danym momencie (tzn. nie może być wydatkiem „na przyszłość”).

Z kolei jeśli chodzi o okulary korekcyjne, to mogą być kosztem, jeśli są zakupione dla pracownika. Przedsiębiorca nie może rozliczyć w kosztach okularów dla siebie.

3. Czy rozliczanie się w oparciu o umowy o dzieło może zobligować osobę prywatną do założenia działalności gospodarczej?

Ogólnie umowy cywilnoprawne, jak np. umowa o dzieło, stanowią inne źródło przychodu – jest to tzw. działalność wykonywana osobiście. Należy mieć na uwadze, że osoba pracująca na umowę o dzieło nie odpowiada wobec osób trzecich za rezultat swych czynności i nie ponosi ryzyka gospodarczego. Dlatego nie można uznać, że prowadzi działalność gospodarczą.

4. Czy żeby rozliczać się ryczałtem jako osoba fizyczna konieczne jest dokonanie jakiegoś zgłoszenia?

Aby przychody z najmu można było opodatkować ryczałtem trzeba to zgłosić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił pierwszy przychód z tego tytułu.

Jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy pisemnej, to nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (lub co kwartał) do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

5. Słyszałam że wprowadzenie samochodu do majątku firmowego wymaga ustalenia jego wartości początkowej. Jak to zrobić?

Ustalenie wartości początkowej nie nastręcza żadnych problemów jeśli przedsiębiorca posiada dokument zakupu np. fakturę, czy umowę sprzedaży. W takim przypadku pod uwagę bierze się po prostu zapłaconą kwotę widniejącą na tym dokumencie.

jak ustalić początkową wartość

Może jednak dojść do sytuacji, że przedsiębiorca nie posiada żadnego dokumentu poświadczającego zakup. Wówczas wartość początkową ustala się na podstawie aktualnej wartości rynkowej analogicznych pojazdów.

6. Noszę się z zamiarem zawieszenia działalności gospodarczej. Czy jeśli się na to zdecyduję to w dalszym ciągu będę musiał płacić wyższy podatek od nieruchomości?

Zawieszenie działalności gospodarczej niesie ze sobą sporo podatkowych udogodnień. Jednak nie w każdym wymiarze. W myśl przepisów zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na wysokość podatku od nieruchomości. Co za tym idzie konieczne jest jego dalsze płacenie według wyższych stawek, czyli tak jakby przedsiębiorca dalej prowadził firmę.

7. Kiedy nie mam obowiązku zapłaty odsetek od zaległego podatku?

Jeszcze do końca stycznia 2014 r. przedsiębiorca nie był zobligowany do zapłaty odsetek od zaległego podatku jeśli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł. Od 1 lutego kwota ta wynosi jednak 8,70 zł. Jest to po prostu trzykrotność opłaty pobieranej za „traktowanie przesyłki listownej jako poleconej”. Wraz ze zmianą cennika usług przez Pocztę Polską ta opłata wzrosła z 2,20 zł do 2,90 zł.

Chcesz mieć stałe wsparcie w księgowości?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu