Jak każdego miesiąca trafiło do nas sporo pytań od użytkowników inFaktu. Tradycją już jest, że najwięcej z nich odnosi się do kwestii związanych z rozliczaniem samochodu. To jednak niejedyna poruszana przez Was kwestia. O jakie najciekawsze kwestie pytaliście w maju?


1. Posiadam w firmie auto dostawcze do 3,5 tony. Przy jego zakupie odliczyłem podatek VAT. Ile VAT-u musiałbym zwrócić jeśli sprzedałbym samochód przed 2014, a ile przy sprzedaży po 1 stycznia 2014?

Gdyby samochód został sprzedany do 31 grudnia 2013 r., to nie istniałaby konieczność zapłaty VAT. Wtedy obowiązywało zwolnienie z VAT sprzedaży samochodów, które były użytkowane dłużej niż 6 miesięcy i przy ich nabyciu przysługiwało prawo do częściowego odliczenia VAT.

Podobnie byłoby w okresie od 1 stycznia 2014 do 1 kwietnia 2014 r. Wtedy sprzedaż samochodu, od którego odliczono częściowo VAT (50% lub 60%) korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT-em – i to bez względu na to, przez jak długi okres samochód był wykorzystywany w firmie.

Natomiast po 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodów przy nabyciu, których przysługiwało prawo do obniżenia VAT zawsze podlega opodatkowaniu VAT-em (stawka 23%). Nie ma znaczenia jaki procent VAT-u odliczono.

2. Mam zamiar kupić do firmy rzecz oferowaną na Allegro przez osobę prywatną. Jak powinienem udokumentować taką transakcję?

W takim przypadku do udokumentowania transakcji przedsiębiorcy wystarczy rachunek, do którego można dołączyć potwierdzenie transakcji z Allegro. Warto wiedzieć, że serwis nie jest stroną takiej umowy. To jedynie pośrednik umożliwiający zawarcie umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym. Umowa zostaje zawarta w tzw. sposób dorozumiany, czyli przez wykonanie określonej czynności, np. dokonanie zapłaty.

3. Mój mąż prowadzi firmę. Jeżeli chciałby mnie zatrudnić bez wynagrodzenia i odprowadzać za mnie składki ZUS jaki miałby być ich wymiar? I co z podatkiem do skarbówki?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nieodpłatnego zatrudniania współmałżonka, właściciel firmy ma obowiązek, odprowadzić za niego składki ZUS jak za przedsiębiorcę. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku osoby współpracującej (za którą uznawany jest współmałżonek) przedsiębiorca nie może odprowadzać preferencyjnych składek ZUS, tylko tzw. duży ZUS.

Jeżeli małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia to nie ma potrzeby odprowadzania za niego podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

Przy okazji trzeba pamiętać, że nieodpłatna praca stanowi przychód z działalności gospodarczej, jednakże przychód ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4. Co mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jeśli zdecyduję się na leasing samochodu osobowego?

W przypadku samochodu wziętego w leasing, kosztami uzyskania przychodu mogą być wydatki związane z użytkowaniem samochodu do celów firmowych, w tym:

  • paliwo,
  • części zamienne,
  • usługi serwisowe.

Korzystając z leasingu nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu (kilometrówki), by rozliczać wydatki związane z leasingowanym samochodem.

Istnieje również możliwość rozliczania w kosztach rat leasingowych. Przedsiębiorca może także odliczać VAT z tego tytułu.

5. Jak należy wprowadzić do działalności gospodarczej samochód, którego przedsiębiorca jest współwłaścicielem?

Przede wszystkim przed wprowadzeniem do firmy konieczne jest ustalenie wartości początkowej auta. Trzeba tego dokonać w takiej proporcji, w jakiej przedsiębiorca posiada udział w samochodzie. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli w umowie zakupu samochodu nie zawarto konkretnych wartości, domyślnie współwłasność jest równa.

Co za tym idzie przedsiębiorca powinien za wartość początkową przyjąć 50% ceny zakupu samochodu. Można ją powiększyć o koszty rejestracji, a także inne koszty związane z przekazaniem samochodu do użytkowania – o ile zostały poniesione.

Nieco inaczej wygląda kwestia amortyzacji w przypadku, gdy współwłaścicielem samochodu jest małżonek przedsiębiorcy. Jak wygląda w praktyce? Otóż jeśli małżonek przedsiębiorcy, nie używa auta w swojej firmie, a pomiędzy nimi nie ma rozdzielności majątkowej, to przedsiębiorca ma prawo do amortyzowania całej wartości pojazdu.

Inaczej wygląda to kiedy małżonek także wykorzystuje samochód na potrzeby własnej działalności. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie odpowiedniej proporcji, w jakiej auto jest wykorzystywane w każdej z działalności, aby według niej podzielić kwotę do zamortyzowania.

6. Czy mogę do kosztów prowadzenia działalności wpisać zakup biletu miesięcznego?

Przepisy dają przedsiębiorcy taką możliwość. Konieczne jest jednak posiadanie faktury na zakup biletu miesięcznego. Dodatkowo w razie kontroli podatkowej trzeba być w stanie wykazać, że jego nabycie ma związek z prowadzoną działalnością. Nie powinno to stanowić problemu. Wystarczy bowiem uzasadnienie, że poruszanie się po centrum miasta jest tańsze i wygodniejsze niż np. samochodem.

7. Jaki zarobek nie wymaga zapłaty podatku dochodowego?

W myśl przepisów nie trzeba płacić podatku jeśli dochód nie przekroczył 3091 zł – to tzw. kwota wolna od podatku. Trzeba wiedzieć, że niej mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Kwota wolna od podatku dotyczy bowiem tylko rozliczających się na zasadach ogólnych. Mogą z niej skorzystać również osoby pracujące na etacie czy zatrudnione na podstawie np. umowy zlecenia czy o dzieło.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami kwota wolna od podatku nie jest możliwa w przypadku rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów zewidencjonowanych i kartą podatkową.

Masz pytania związane z prowadzeniem firmy? Załóż konto w inFakt

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuje regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!