Register modal

W lipcu do inFaktu trafiła kolejna porcja pytań od użytkowników. Sporo pracy mieli więc nie tylko nasi księgowi, ale również Księgomość. Sprawdźcie najciekawsze kwestie na jakie odpowiadaliśmy.

1. Płacę duży ZUS. Jak mogę wyliczyć kwotę zasiłku chorobowego podczas ciąży?

Zasiłek oblicza się biorąc pod uwagę podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe – minimalna podstawa dla dużego ZUS-u to 2247,60 zł. Od tej kwoty potrąca się 13,71%. Oprócz tego przy wypłacie zasiłku ZUS potrąca jeszcze 18% zaliczki na podatek dochodowy.

Obliczenia dla dużego ZUS-u wyglądają następująco:

2247,60 – 13,71% = 1939,45 1939,45/30 = 64,65 zł

Jak wynika z wyliczeń 64,65 zł to dzienna stawka brutto zasiłku chorobowego. Konieczne jest następnie pomnożenie tej kwoty przez liczbę dni wskazanych na zwolnieniu ZUS ZLA i odjęcie od tego 18% podatku. Obliczona w ten sposób kwota jest zasiłkiem chorobowym netto.

Zasady obliczania zasiłku chorobowego można poznać z innego postu na blogu inFaktu.

2. W 2012 r. kupiłem używany kilkuletni samochód. Dziś chcę go sprzedać. Czy decydując się na to muszę doliczyć VAT, choć kupując auto nie mogłem go odliczyć?

Niestety, ale dokładnie tak jest. Od kwietnia 2014 r. nie ma już możliwości sprzedania samochodu ze stawką „zw” (czyli bez doliczania VAT). Niezależnie od tego w jaki sposób został nabyty.

Ewentualnie można najpierw przekazać pojazd na cele prywatne, a dopiero później sprzedać jako osoba nieprowadząca działalności na umowę kupna-sprzedaży (czyli bez VAT).

Jednak jeżeli obie operacje będą miały miejsce w jednym miesiącu, czy tygodniu, to w razie kontroli skarbowej może to budzić podejrzenia. Więcej na temat doliczania VAT-u podczas sprzedaży samochodu można przeczytać w tym poście.

3. Jestem nowym przedsiębiorcą. Wybrałam KPiR oraz rozliczanie kwartalne. Czy mam coś wysyłać do urzędu skarbowego jeżeli nie wykazałam żadnego przychodu w tym kwartale?

Przedsiębiorca który stosuje Księgę Przychodów i Rozchodów nie musi w trakcie roku podatkowego nie trzeba składać żadnych formularzy związanych z rozliczaniem podatku dochodowego.

Nie ma znaczenia, czy osiągnęło się jakiś przychód. Przedsiębiorcy składają jedynie zeznania roczne, po zakończeniu roku podatkowego (do końca kwietnia).

4. Pracuję na etacie i mam odprowadzane wszystkie składki ZUS w kwocie większej niż minimalna krajowa. Dodatkowo prowadzę działalność i płacę co miesiąc składkę chorobową. Czy mogę zrezygnować z dobrowolnej składki chorobowej w działalności za pomocą druku ZWUA?

Jeżeli przy umowie o pracę odprowadzane są składki od podstawy przynajmniej 1680 zł to z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 270,40 zł).

Wówczas nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe można oczywiście w każdym momencie wyrejestrować się na druku ZUS ZWUA.

Firma na etacie – to może być opłacalne rozwiązanie. Warto sprawdzić w tym artykule.

5. Czy mogę wprowadzić do firmy używany samochód, którego jestem współwłaścicielką?

Jest to jak najbardziej możliwe. Wymaga jednak ustalenia wartości początkowej auta. Wartość samochodu, który stanowi współwłasność ustala się w takiej proporcji, w jakiej przedsiębiorca posiada w nim udział.

Przy czym należy pamiętać, że jeżeli w umowie nabycia pojazdu nie zawarto konkretnych wartości, domyślnie współwłasność jest równa. Przedsiębiorca jako wartość początkową przyjmuje więc 50% ceny zakupu samochodu. Kwotę należy powiększyć o koszty rejestracji i ewentualnych inne wydatki poniesione w celu przekazania samochodu do użytkowania.

Samochód wprowadza się do firmy odpowiednim oświadczeniem. Najlepiej zawrzeć w nim również zgodę współwłaściciela na użytkowanie pojazdu w działalności gospodarczej.

W kontekście współwłasności możliwa jest również amortyzacja samochodu, czyli stopniowe zapisywanie w kosztach wydatków, które wiążą się z jego zakupem.

Kwestię rozliczania w firmie samochodu będącego współwłasnością opisaliśmy szczegółowo na blogu inFaktu.

6. Czy mogę wystawić fakturę osobie prywatnej nie podając na niej jej numeru NIP?

Wystawiając faktury na rzecz osoby prywatnej przedsiębiorca nie wpisuje jej numeru NIP, tylko imię i nazwisko oraz dane adresowe. Wynika to z faktu, że taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej i formalnie NIP-u nie ma.

Pomijając numer NIP należy na fakturze zawrzeć wszystkie pozostałe elementy wymagane przepisami. Faktura dla osoby prywatnej to także temat artykułu na blogu inFaktu.

7. Mam fakturę za montaż LPG do samochodu na kwotę 3500 zł. Jak zakwalifikować taki wydatek?

W przypadku gdy wartość netto zakupu nie przekracza kwoty 3500 zł można taki wydatek zakwalifikować do kosztów bezpośrednio.

Jeżeli natomiast wartość netto jest wyższa niż 3500 zł, stanowi to już ulepszenie środka trwałego. W konsekwencji zwiększa się wartość początkową pojazdu.

Masz pytania związane z prowadzeniem firmy? Załóż konto w inFakt

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuje regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!