7 najciekawszych pytań użytkowników inFaktu w kwietniu 2014 r.

Każdego miesiąca do Księgomościa trafiają dziesiątki pytań odnoszących się do prowadzenia firmy. Nie inaczej było w kwietniu. Interesowały Was choćby kwestie dotyczące urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcy. Ale nie tylko. Oto najciekawsze pytania, jakie zadaliście w ostatnich tygodniach.

1. Prowadzę firmę, której siedzibą jest wirtualne biuro, a dodatkowo 2-3 razy do roku zmieniam adres zamieszkania. Jaki adres używania kasy mam podać przy jej rejestracji?

Przy zgłaszaniu kasy fiskalnej należy podać miejsce jej faktycznego używania. Takie miejsce powinno się znajdować także w książce kasy oraz w jej pamięci. Należy również pamiętać, by o każdej zmianie miejsca używania kasy fiskalnej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli więc przedsiębiorca nie używa kasy fiskalnej w miejscu siedziby działalności, to najpewniej, nie może podać tego adresu urzędnikom.

2. Czy przedsiębiorca może wprowadzić do firmy samochód, którego jest współwłaścicielem?

Jest to jak najbardziej możliwe. Istnieją trzy rodzaje dokumentów pozwalających przedsiębiorcy na wprowadzenie do firmy samochodu, którego jest współwłaścicielem:

  • umowa kupna sprzedaży lub umowa darowizny,
  • oświadczenie,
  • faktura VAT.

W przypadku umowy kupna sprzedaży lub umowy darowizny warto również posiadać pisemną zgodę współwłaściciela na użytkowanie pojazdu w działalności.

3. W jakim okresie należy wykorzystać urlop macierzyński i rodzicielski?

Standardowo podstawowy urlop macierzyński rozpoczyna się z dniem porodu. Matka dziecka może go zacząć jeszcze przed porodem (nie wcześniej jednak niż 6 tygodni przed). Kolejne urlopy muszą następować bezpośrednio po sobie.

Trzeba wiedzieć, że tylko 14 tygodni z urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka jest obowiązkowe. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego, a także całość urlopu rodzicielskiego może przejąć ojciec dziecka. W takiej sytuacji przysługują mu identyczne prawa do zasiłku.

4. W 2009 wprowadziłem prywatny samochód do firmy jako środek trwały (kupiony jako osoba prywatna na umowę kupna sprzedaży). Teraz chciałbym go wycofać z działalności. Czy będę musiał zapłacić od tego jakiś podatek?

Zgodnie z przepisami wycofanie z firmy samochodu, który w ogóle nie pozwolił na odliczenie VAT nie wymaga doliczania VAT-u (nie stanowi także przychodu pod względem podatku dochodowego). Późniejsza sprzedaż takiego pojazdu również nie wymaga doliczania VAT-u.

Natomiast sprzedaż samochodu uprzednio wycofanego z firmy przed upływem 6 lat wymaga zapłaty podatku dochodowego od tej czynności. Przychodu nie trzeba rozliczać, jeżeli taka transakcja nastąpi po upływie 6 lat.

5. Przeniosłam samochód do majątku prywatnego (nie było od niego odliczany VAT). Czy jego sprzedaż na podstawie umowy kupna sprzedaży oznacza, że powinnam oprowadzić podatek PCC?

Obowiązek zapłaty podatku PCC (od czynności cywilnoprawnych) spoczywa na nabywcy samochodu. Co za tym idzie związku to nie sprzedający, ale kontrahent zobligowany jest do jego uiszczenia. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji

Natomiast kwota uzyskana przez przedsiębiorcę stanowi przychód z działalności gospodarczej.

6. Czy w przypadku zatrudnienia małżonka na umowę zlecenie (bez wypłacanego wynagrodzenia), nie trzeba odprowadzać żadnych składek do ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca zawiera ze współmałżonkiem umowę zlecenia, to obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi ustala się na zasadach dotyczących zleceniobiorców. W przypadku jeśli umowa zlecenia zostaje zawarta bez wynagrodzenia, nie powstaje obowiązek zgłoszenia małżonka do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Fakt że małżonek nie pobiera wynagrodzenia ze swoją pracę powinien zostać wyraźnie wskazany w umowie. Przepisy nie określają ile czasu na rzecz firmy ma przeznaczyć taka osoba. Swoje obowiązki może ona wykonywać dorywczo lub regularnie po kilka godzin dziennie.

7. Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej wśród wydatków limitowanych uprawniających do odliczenia od podatku 2280 zł mogą wpisać te związane z samochodem. O jakie wydatki chodzi dokładnie?

W myśl przepisów „są to wydatki na używanie używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub też współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.”

Jak należy to rozumieć? Otóż osoba niepełnosprawna może sobie odliczyć od dochodu wydatki na używanie samochodu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem do kwoty 2 280 zł. Nie wymaga to żadnych faktur, np. za paliwo. Wystarczające jest odbycie koniecznych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Na żądanie urzędników konieczne może się jednak okazać przedstawienie dokumentu potwierdzającego zlecenie i wykonanie tych zabiegów.

Masz pytania związane z prowadzeniem firmy? Załóż konto inFakt

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuje regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!