Sporządzając deklarację rozliczeniową ZUS DRA, pracodawca powinien określić “liczbę ubezpieczonych. W jaki sposób prawidłowo uzupełnić tą informację

ZUS DRA za część miesiąca

ZUS DRA a liczba ubezpieczonych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w Art. 4 pkt 1 określa ubezpieczonego jako osobę fizyczną podlegającą chociaż jednemu ubezpieczeniu społecznemu o którym mowa w art. 1 tej ustawy. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

  • ubezpieczenie emerytalne;
  • ubezpieczenia rentowe;
  • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej “ubezpieczeniem chorobowym”;
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej “ubezpieczeniem wypadkowym”.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy zdrowotnej, osobami ubezpieczonymi są osoby objęte obowiązkowym, powszechnym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku III “Inne informację” w polu 01 “liczba ubezpieczonych”, należy wskazać liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne, a osoby pozostają  w ubezpieczeniach w miesiącu za które sporządzone jest rozliczenie.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.