Kiedy możemy dokonać zmiany zaliczek z miesięcznych na kwartalne? W jaki sposób dokonać zmiany?

Zasada

Ogólnie przepisy określają, że podatnik wpłaca zaliczki w systemach miesięcznych do 20. dnia kolejnego po miesiącu za który podatnik się rozlicza.

Zmiany zaliczek z miesięcznych na kwartalne

Zmiany zaliczek z miesięcznych na kwartalne

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Zrzut ekranu 2018-01-11 o 08.31.34

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że zmiana może być dokonana na druku CEIDG-1.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.